Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2020

Růženec

Na následující čtvrtletí bychom se modlili na tyto úmysly.

Červenec:

 • Za zdárný průběh farního tábora.
 • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro kněze ústeckých farností a novokněze.
 • Za ochranu těla i duše dětí během prázdnin a za uzdravení dítěte po úrazu.

Srpen:

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 28. 6. 2020

13. neděle v mezidobí

*      Dnešní neděli v 16:00 hod. zveme všechny na pouť ke sv. Petru a Pavlovi do kostela v Žežicích. Bude sloužena slavnostní poutní mše sv. s požehnáním obnovené křížové cesty.

*       Organizační tým farního tábora prosí, zda by se nenašla dobrovolnice na službu jedné ze dvou kuchařek. Informace u Wandy Velinské nebo u P. Václava. Tábor proběhne v termínu 18. – 31. 7. Mysleme už nyní na naše děti v modlitbě.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21. 6. 2020

12. neděle v mezidobí

*      V pondělí 22. 6. se v kostel sv. Vojtěcha koná přeložená poutní bohoslužba ke cti tohoto světce. Z tohoto důvodu nebude večerní mše sv. ve farním kostele. Všichni jsme zváni k účasti na této poutní bohoslužbě s dominikánskou rodinou.

*      Ve středu 24. 6. proběhne zasedání Ekonomické rady farnosti od 17:00 hod na faře, sál Jana Pavla II.

*      Ve čtvrtek 25. 6. po mši sv. se uskuteční závěrečné setkání Farní rady naší farnosti, sál Jana Pavla II.

Příloha

Druh článku

Poutní bohoslužba v Žežicích

Zveme na poutní mši sv. do kostela sv. Petra a Pavla v Žežicích v neděli 28. června 2020 v 16:00 hodin. Téhož dne bude také v žežickém kostele k vidění nově zrenovovaná křížová cesta. Je možné přijít procházkou z Krásného Března – konečná zastávka trolejbusu č. 55. Jste srdečně zváni !!!

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14. 6. 2020

Těla a Krve Páně

*      Poslední hodiny náboženství v tomto školním roce se uskuteční tento týden v obvyklých časech.

*      Závěrečné společenství SŠ a VŠ mládeže proběhne ve středu 17. 6. od 19:00 hod. u ohně na farní zahradě ve Skoroticích. Všichni jsou srdečně zváni.

*      Křest našich katechumenů se uskuteční o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při mši sv. 19. června. Modleme se za jejich další cesty víry.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 7. 6. 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice

*      Dobrovolná účast dětí na hodinách náboženství je obnovena v obvyklých časech a skupinách.

*      Pokračuje příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v 14.30 hod.

*      Přivítáme nové hudebníky z řad naší mládeže, kteří by se chtěli zapojit do farní hudební kapely, která bude také součástí programu Noci kostelů v pátek 12. června. Zájemci, hlaste se u P. Václava či Adama Benedikta.

Příloha

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - červen 2020

Růženec

Na měsíc červen jsem obdržel tyto úmysly, s malou omluvou za prodlení je zveřejňuji.

 • Za všechna křesťanská periodika, televizi, rozhlas i noviny na poděkování, jak krásně přibližovaly během pandemie Boží slovo, včetně našich kněží.
 • Za Boží požehnání pro děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.
 • Za dary Ducha svatého pro všechny, kteří budou v našem kostele pokřtěni.

A opět celoroční úmysly:

 • za živé a zemřelé členy společenství živého růžence,
 • za mír na celém světě.

Druh článku

Zpravodaj Setkávání - červen 2020

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XXI. ročník - 1. číslo

Obsah:

 • Úvodní slovo
 • 100 let od výročí narození Jana Pavla II.
 • Pontifikát v datech a číslech
 • Připomínáme si 800. výročí narození svaté Zdislavy
 • Pěší pouť do Jablonného
 • Století Karla Otčenáška
 • První svaté přijímání dětí
 • Křest dospělých
 • Letní dětský tábor
 • Inspirace na prázdniny

Farní ohlášky z neděle 31. 5. 2020

Slavnost Seslání Ducha svatého

*      Od příštího týdne obnovujeme dobrovolnou účast dětí na hodinách náboženství v obvyklých časech a skupinách.

*      Pokračuje příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v pondělí ve 14.30 hod.

*      První svaté přijímání dětí proběhne o Slavnosti Těla a Krve Páně v neděli 14. června při mši sv. v 10:30 hod.

Příloha

Druh článku

Noc kostelů 2020

Banner

I v letošním roce se v naší farnosti bude konat Noc kostelů, byť dlouho nebylo jisté, zda to nakonec bude možné. Díky této nejistotě jsme také upravili a zkrátili program.

Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem:

Druh článku

Pěší pouť ke sv. Zdislavě

Foto

Drazí přátelé, celkem narychlo zvu na pěší pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného tuto sobotu 30. května. Odjezd z Ústí z hlavního vlakového nádraží již v 5:27! Poputujeme ze Svoru do Jablonného - tj. nějakých 21 km krásnou přírodou. Budeme se modlit především za rodiny a požehnání pro manželský život. V Jablonném se zúčastníme mše sv. ve 14:00 (sloužit bude P. Lukáš Fošum OP), poté bude asi i čas podívat se ke studánce a do Ústí se vrátíme vlakem v 18:33. S sebou jídlo, pití, vhodnou obuv a oblečení, roušku a pár peněz.

Druh článku