Farní ohlášky z neděle 24. 5. 2020

7. neděle velikonoční

*      Po každé večerní mši svaté následuje májová pobožnost. Rozjímání konáme na základě myšlenek papeže Benedikta XVI. O Panně Marii.

*      Prosíme, abyste zachovávali hygienické předpisy, tzn. 2 metry rozestup mezi osobami (s výjimkou rodin), rouška a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.   

*     V pondělí 25. května začíná příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v 14.30, sejdeme se u bočního vchodu a půjdeme do kostela.

Příloha

Farní ohlášky z neděle 17. 5. 2020

6. neděle velikonoční

*     Ve čtvrtek 21. 5. oslavíme při mši sv. v 18:00 hod. slavnost Nanebevstoupení Páně, a to již za zvuku varhan.  Srdečně  zveme  k účasti.

*     Po každé večerní mši svaté následuje májová pobožnost. Rozjímání konáme na základě myšlenek papeže Benedikta XVI. O Panně Marii.

*     Příští neděli budou již mše sv. slouženy v obvyklém pořádku, to znamená v 9.00 v 10.30 hod. Prosíme, abyste využili také sobotní mše sv. v 18.00 hod., abychom dodrželi počet do 100 osob.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10. 5. 2020

5. neděle velikonoční

*      Od 11. května včetně platí o bohoslužbách omezení počtu na 100 lidí. Bohoslužby v našem kostele se budou konat po celý týden večer v 18:00 hod, kromě středy, kdy je mše sv. ráno v 8:00 hod. Žádáme o dodržování hygienických předpisů.

*     Nedělní mše sv. 17. 5. bude sloužena v 8:00 hod., 9:00 hod. a v 10:00 hod., též v počtu 100 osob.

*     Naše nemocné rádi na požádání navštívíme v jejich domovech.

Příloha

Druh článku

Další změny v souvislosti s uvolňováním opatření kolem pandemie

Ve všedních dnech od 4. května do 9. května zůstává v platnosti mimořádný pořad bohoslužeb - v 8.00 a v 18.00 hodin. Rezervace jsou oproti informaci uveřejněné ve čtvrtek 30. dubna stále možné a doporučené. O nedělích 3. května a 10. května jsou tři dopolední bohoslužby v 8.00, 9.00 a 10.00 hodin. Rezervace opět možné a doporučené.

Úmysly farního živého růžence - květen 2020

Růženec

V květnu se na návrh Pavla Böhma modlíme na tyto úmysly:

  • Za Boží požehnání, dary Ducha svatého a přímluvu Panny Marie pro kněze ústeckých farností.
  • Abychom se s důvěrou modlili svatý růženec v našich rodinách.
  • Aby dobrý Bůh obrátil následky pandemie koronaviru ještě ve větší dobro a ukončil obddobí sucha hojným deštěm.

Po celý rok 2020 se pak modlíme také:

  • za živé a zemřelé členy společenství živého růžence,
  • za mír na celém světě.

Druh článku

Týden modliteb za povolání

I letos po zcela zvláštním způsobem prožité postní době a Velikonocích slavíme spolu s církví po celém světě Týden modliteb za duchovní povolání (27. duben – 3. květen), který vyvrcholí již tradičně na 4. neděli velikonoční, tedy na neděli Dobrého pastýře, 57. Světovým dnem modliteb za povolání.

Čtyři slova povolání

Papež František k této příležitosti připravil i tentokrát své poselství, ve kterém se v krátkosti pozastavuje nad evangelním příběhem o neklidné plavbě učedníků po rozbouřeném Tiberiadském jezeře.

Druh článku

Kurz animátorů 2020-2022

V příloze informace k novému kurzu animátorů od srpna 2020 do srpna 2022. Pořádá Diecézní centrum pro mládež.

Kdo je animátor? Křesťan, co bere vážně svou víru, Kristův svědek, ochotný žít a sloužit ve společenství, převzít odpovědnost, jako první čelit překážkám, neprosazuje sebe a hlavně chce druhé vést k Bohu.

 

Druh článku

Přihláška na farní tábor 18. - 31. července 2020 ve Svitavě

Plakát

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o náš tábor. Bereme v potaz současnou situaci, která není zrovna nejpříznivější. Kapacita tábora (50 míst) se zatím nemění, může se však stát, že dojde k omezením, která plný počet účastníků neumožní. Pokud se tak stane, bude o účasti rozhodovat datum přihlášení (tedy čím dříve děti přihlásíte, tím větší pravděpodobnost účasti mají).V případě jiných omezení se budeme snažit rozhodnout co nejlépe v zájmu všech.

Druh článku

Obnovení veřejných bohoslužeb - již od této neděle

V návaznosti na usnesení vlády č. 452 ze dne 23. dubna 2020 obnovujeme veřejné bohoslužby v naší farnosti a to od neděle 26. dubna. V první fázi je počet účastníků omezen na 15 a to včetně kněze. Postupně se počet účastníků bude navyšovat až do 8. června, kdy mají restrikce zcela pominout. Vše se ale může průběžně měnit dle vývoje počtu onemocnění. Prozatím je platný tento plán:

Velikonoční pozdrav

Milí farníci a farnice, milí přátelé,

srdečně vás všechny zdravím ve Svatém týdnu, kdy si připomínáme největší událost v dějinách lidstva - Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V důsledku epidemie, která se rozšířila po celém světě, budeme tyto Velikonoce prožívat jinak, než jsme zvyklí. Nyní záleží na osobní iniciativě každého z nás. Bez překážek se můžeme modlit, rozjímat Boží slovo, setkávat se v rodinném kruhu a dělit se o své zkušenosti. Podle daných možností také přijmout svátosti.

Druh článku

Dopis otce biskupa Jana k Velikonocům

Foto

Drazí moji diecézáni,
v posledních dnech jsem sepsal a rozeslal několik dopisů, adresovaných některým z Vás. Dnes, před vstupem do letošního Svatého týdne, se tímto obracím na Vás všechny, své diecézány, mně Bohem svěřené, v době vyhlášeného nouzového stavu a trvající karantény. V současné krizové situaci, značně ovlivňující každoroční předvelikonoční pastorační praxi, si vybavuji tři roky staré okolnosti mého osobního života.

Příloha

Druh článku

Velikonoce 2020 v naší farnosti

Fotka

Velikonoce 2020 jsou příležitostí, abychom je prožili ve větším sepětím s Ukřižovaným Kristem, než jindy. Stále platí opatření vlády a instrukce otce biskupa, a proto nemůžeme slavit nejdůležitější a nejkrásnější obřady celého liturgického roku veřejně. Chceme vám tedy nabídnout alespoň možnost připojit se ke slavení obřadů prostřednictvím živého přenosu z kaple a našeho farního kostela. Věříme, že i tímto způsobem obdržíme hojnost Božího požehnání.

Pastýřský okružní dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

Biskup Jan

Drazí moji diecézáni, bratři a sestry v Kristu,
všechny Vás zdravím v nelehké a mimořádné době, kdy se dosud nebezpečně šíří zákeřný virus a zasahuje do našich měst, obcí, farností i rodin. Křesťan, spoléhající na Ježíše Krista Spasitele, může v současné situaci sice s rozechvělým, ale přece jen oddaným srdcem, vypozorovat příležitost k zocelení své víry v Boha.

Druh článku

Mládeži

Plakát

Od neděle 29. března prožíváme týden modliteb za mládež. Přikládáme tedy brožuru vydanou k této příležitosti. Mládeži napsal osobní dopis také náš otec biskup Jan. Naleznete jej mezi přílohami tohoto článku spolu s modlitbou za mládež. A jako náhradu za v celé republice zrušená diecézní setkání mládeže, která se měla konat většinou v sobotu před Květnou nedělí, připravila Sekce pro mládež ČBK pořad VSTAŇ na TV NOE - v sobotu v 17.00 hod - info také v příloze článku.

Druh článku

Reflexe o krizi, která není jenom zdravotní

Foto

Mezinárodní Observatorium sociální nauky církve kardinála Van Thuâna, které působí v severoitalském Terstu, na svém webu zveřejnilo úvahu svého zakladatele a emeritního předsedy, věnovanou současnému dění. Terstský arcibiskup Giampaolo Crepaldi v ní přispívá do debaty o pandemii. Stojí za vaši pozornost.

Druh článku