Farní ohlášky z neděle 2.5.2021

5. neděle velikonoční

 

*      Májové pobožnosti v měsíci květnu budou v našem kostele probíhat ve všední dny kromě středy a neděle po každé mši sv. Srdečně zveme k účasti.

*      Pátek 7. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Možnost přijetí svátosti smíření a sv. přijímání s přislíbeními prvních pátků, po mši sv. eucharistická adorace.

Druh článku

Růžencový maraton

Papež František si přeje uskutečnit v letošním měsíci květnu iniciativu modlitebního růžencového maratonu z různých mariánských poutních míst. Na každý den vybral úmysl související s pandémii koronaviru. Tyto úmysly jsou uvedeny níže a také v příloze na straně 2. My zde v Ústí nad Labem poutní míst nemáme, ale myslím, že se můžeme připojit každý z nás soukromě, nebo v rodinném společenství. A klidně můžeme také připojit aktuální prosbu - za zachování právní definice manželství jako společenství muže a ženy.

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu

Druh článku

Bohoslužby bez omezení počtu účastníků a se zpěvem

Nejvyšší správní soud v rozsudku z 22. dubna 2021 konstatoval neústavnost většiny opatření Ministerstva zdravotnictví týkajících se bohoslužeb. Nová opatření 23. dubna se již o bohoslužbách výslovně nezmiňují. Proto již neplatí omezení společného zpěvu a striktní omezení počtu účastníků bohoslužeb.

I nadále ale v kostele:

 • nosíme respirátor nebo nanoroušku,
 • dodržujeme dvoumetrové rozestupy mezi osobami, které nejsou členy téže domácnosti,
 • před vstupem si desinfikujeme ruce.

Druh článku

Manželská setkání 2021

Pár na pláži

V příloze naleznete informace a pokyny k účasti na Manželských sektáních 2021, které se letos konají v termínu 17. - 24. července v Blatné. Doporučujeme účast všem maželům.

Letní kurs Manželských setkání je programem zaměřeným na harmonické manželství a odpovědné rodičovství.

Jeho náplní jsou přednášky s tématikou vzájemných vztahů muže a ženy a následná práce ve skupinkách.

Druh článku

Sčítání lidu 2021 a nabídka pomoci

Logo

V těchto dnech probíhá elektronická fáze sčítání obyvatelstva. Vyplnit sčítačí formulář je možné na adrese: onlinescitani.cz. Sčítání je povinné, kdo se nesečte elektronicky, tomu budou doručeny papírové formuláře sčítacími komisaři.

Mezi otázkami jsou dva nepovinné údaje - národnost a příslušnost k náboženství/církvi. Našimi pastýři jsme vyzváni k tomu, abychom se jako lidé pokřtění k církvi přihlásili. Do kolonky se vpisuje tento správný název: "Církev římskokatolická".

Druh článku

Zpravodaj Setkávání - březen 2021

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XXII. ročník - 1. číslo

Obsah:

 • Rozpis velikonočních bohoslužeb
 • Úvodní slovo
 • Z listu papeže Františka "Patris Corde"
 • P. Jan Rybář
 • 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
 • Farníci kolem nás
 • Velikonoce - Chrám Božího hrobu

Denní modlitba církve a prostor k rozjímání během tridua

Plakát

Srdečně zveme na společnou modlitbu církve o velikonočním triduu.

Zelený čtvrtek

 • po večerních obřadech do 22.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Velký pátek

 • 8.30  hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
 • 9.00 - 12.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Bílá sobota

 • 8.30 hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
 • 9.00 - 15.00 hod. - modlitba u Božího hrobu

Zmrtvýchvstání Páně

 • 18.00 - slavnostní nešpory

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21. 3. 2021

5. neděle postní

*      Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*      Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost k přijetí svátosti smíření. Doporučuje se zvláště nyní v postní době.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14. 3. 2021

4. neděle postní

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost k přijetí svátosti smíření. Doporučuje se zvláště nyní v postní době.

Příloha

Druh článku

List papeže Františka o sv. Josefu - Patris corde

Apoštolský list Svatého otce Františka "Patris Corde" u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve

Otcovským srdcem: tak miloval Josef Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván „synem Josefovým.

Dva evangelisté, Matouš a Lukáš, kteří ho zmiňují, o něm nemluví mnoho, ale přece jen dostatečně, aby bylo možné pochopit, jakým byl otcem a jaké poslání mu Prozřetelnost svěřila.

Druh článku