Farní ohlášky z neděle 11. 10. 2020

28. neděle v mezidobí

*      Od 12. října vláda omezuje účast na bohoslužbě v počtu maximálně 10 osob. Bohoslužby proto od pondělí upravujeme takto:

Každý den budou dvě mše sv. a to v 7.30 a v 18.00 hod.

Půl hodiny před každou bohoslužbou příležitost ke sv. zpovědi. Maximální počet účastníků deset. Z toho důvodu jsou za lavicemi na celý týden formuláře, do kterých se prosíme zapisujte, aby počet účastníků bohoslužeb nepřesáhl povolený počet.

Příloha

Druh článku

Pěšky Santiago de Compostela - se nekoná

Plakát

Avizované setkání se tuto středu nekoná. Náhradní termín bude stanoven až se situace kolem koronaviru opět stabilizuje.

Zveme na povídání a promítání o pěší pouti do Santiaga, kterou absolvoval náš katechumen Jakub Tomaštík.

Akce se koná v kostele po večerní mši svaté v úterý 13. října  cca v 18:45.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 4. 10. 2020

27. neděle v mezidobí

*      "Vláda omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá."

*      Každý čtvrtek se koná pravidelná eucharistická adorace od 17.15.

*      Společenství Magnificat se sejde poprvé v pondělí 5. října v 16:30 hod. na faře, sál Nazaret.

Příloha

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 4. čtvrtletí 2020

Říjen:

  • Za Boží požehnání pro nově zvolené zastupitele a senátory a stávající představitele státu.
  • Za celosvětové ukončení pandemie koronaviru a zachování bohoslužeb a farních aktivit.
  • Za misie a za nová duchovní povolání.

Listopad:

  • Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
  • Za požehnání operace členky živého růžence.
  • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro otce biskupa a diecézní kněžské společenství.

Prosinec:

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 27.9.2020

26. neděle v mezidobí

 

*      Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz. Výuka již začala. Změny v časovém harmonogramu:

Příprava na 1. sv. přijímání: pondělí 14:45 – 15:30 hod

Druh článku

Viničná mše - 4. října v 10.30 hod.

Římskokatolciká farnost arciděkanství Ústí nad Labem uvítá v neděli 4. října 2020 ekumenickou skupinu JIZEROŠ, která při bohoslužbě v 10.30 hod. provede "Viničnou mši"

Jedná se o skupinu lidí, která velice rádá zpívá a svým zpěvem předává radost věřícím na Jablonecku a Liberecku. V neděli 4. října zavítá také do Ústí nad Labem, aby zazpívala i v našem městě. Viničnou mši složil Marcel Fox Štěpánek.

Přejeme příjemný zážitek a radostné prožití mše svaté s nevšedním hudebním doprovodem.

Všechny srdečně zveme.

Druh článku

Nasvícení kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Magistrát města Ústí nad Labem pod záštitou primátora PhDr. Ing. Petra Nedvědického vybudoval barevné nasvícení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

Nasvícení více zvýrazní náš kostel a přitáhne větší pozornost veřejnosti.

Slavnostní rozsvícení se bude konat v pondělí 28. září od 20.00 hodin na Kostelním náměstí.

Všechny srdečně zveme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 20. 9. 2020

25. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz. Výuka začne od pondělí 21. 9. Došlo také k drobným změnám v rozpisu hodin náboženství:

Příprava na 1. sv. přijímání: pondělí 14:45 – 15:30 hod

1. – 2. tř.: úterý 16:00 - 16:45 hod

Příloha

Druh článku

Výuka náboženství od 21. září

Výuku náboženství ve farnosti zahajujeme v týdnu od pondělí 21. září pro všechny skupinky v termínech podle běžného harmonogramu. Prosíme povšimněte si malé změny termínů výuky u prvokomunikantů a skupiny Marušky Bukovanské.

Žádáme rodiče, aby v případě nachlazení dítěte radějidítě na výuku neposílali.  V případě nakažení koronavirem nebo nařízené karantény prosíme o předání informace na faru nebo vyučujícímu.

Druh článku

Roušky do kostela

Rouška

V souladu s mimořádným opatřením MZČR je třeba si od čtvrtka 10. září na bohoslužby nosit a používat roušky. Roušky sundávejme na moment svatého přijímání a při plnění úlohy lektora.

U vchodu do kostela je stále k dispozici dezinfekce na ruce. Prosíme, abychom mokré ruce po aplikaci dezinfekce nepokládali ihned na lavice, neboť dezinfekce poškozuje lak na lavicích. Děkujeme.

Druh článku

Dny evropského dědictví 2020

Plakát

V Ústí nad Labem se Dny evropského dědictví konají již po pětadvacáté a letos v termínu od 12. do 20. 9. 2020. Obyvatelé a návštěvníci města si opět mohou prohlédnout 25 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné. Naše farnost zpřístupňuje farní kostel Nanebevzetí Panny Marie vždy v sobotu od 10.00 do 17.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod.

Prosíme farníky, aby pomohli se službou hlídání kostela. Na stolku v kostele je seznam, kam se můžete zapisovat na hodinové služby.

Děkujeme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6. 9. 2020

23. neděle v mezidobí

*        Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*        V sakristii jsou k dispozici DVD s fotkami z prvního svatého přijímání. Rodiny, jejichž děti se této slavnosti letos účastnily, si je mohou vyzvednout.

Příloha

Druh článku

Pouť do Bohosudova

Bohosudov

Zveme na farní pouť k Panně Marii Bolestné do Bohosudova. Společná doprava autobusem zajištěna. Odjezd v úterý 15. září v 17.00 hodin ze zastávky Malá Hradební. Po příjezdu do Bohosudova bude společná modlitba růžence, poté mše sv. Během růžence příležitost ke sv. smíření. Jde o pouť naší farnosti. Návrat kolem 19:45 opět na zastávku Malá Hradební.

Je také možné připojit se k pěší pouti do Bohosudova, vyráží se ve 14.00 hodin od arciděkanského kostela.

Na obě varianty se přihlašujte prosím v sakristii nebo u P. Václava.

 

 

Druh článku

Setkání rodin - 6. září

Milí přátelé, zveme Vás na společný výlet rodin s dětmi naší ústecké farnosti, který se uskuteční již tuto neděli 6. září. Zahájíme slavením mše sv. v kostele sv. Martina v Lipové ve 14.00 hod. Poté se vydáme na krátký pěší výlet na zříceninu hradu Blansko, vzdálenou 3 km. Snad bude i příležitost opéct si buřtík či klobásku (přibalte do batůžku). Okruhem se vrátíme do Lipové. Pro ty, kteří nepojedou autem,  jede autobus ze zastávky Ústí n.L., Divadlo ve 13.10 hod., z Lipové jede zpět v 17.24 hod.

Druh článku