Farní ohlášky z neděle 28. 4. 2019

2. neděle velikonoční

*       Setkání rodin se uskuteční dnešní neděli 28. 4. od 15:00 hod. ve studiu Ovečka. Křesťanské rodiny zde vytvářejí společenství vzájemným sdílením, modlitbou a duchovně vedeným programem, který čerpá z apoštolské exhoratace Gaudete et exultate papeže Františka. Srdečně zveme i ty, kteří dosud mezi nás nepřišli. Setkání je důležité nejen pro manžele, ale také pro jejich děti.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21. 4. 2019

Boží Hod velikonoční

*       V sobotu 27. 4. proběhne Národní pochod pro život a rodinu. Začátek pontifikální mše sv. v pražské katedrále v 10.30 hod. Společný odjezd za doprovodu jáhna Václava v sobotu v 8:15 z hlavního nádraží, zakončení na Václavském náměstí v 16:00 hod. Účastníkům je doporučená registrace přes internet pro rychlejší odbavení při bezpečnostní kontrole při vstupu do katedrály. Více informací na farním webu.

Příloha

Druh článku

Národní pochod pro život 2019

Plakát

Zveme všechny rodiny s dětmi, mládež i dospělé na Národní pochod pro život 2019. K účasti nás vybízejí i naši biskupové - viz jejich pastýřský list.

Společný odjezd s jáhnem Václavem bude v 8.15 hodin z hlavního vlakového nádraží. Sraz bude již v 8.05. Můžete také dát vědět dopředu Václavovi, že plánujete účast. Cestu a oběd si hradí každý sám.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14. 4. 2019

6. neděle postní

*       Další přednáška z cyklu Quo vadis? proběhne ve středu 17. 4. od 16:30 hod. v univerzitní kapli UJEPu na téma Posvátná topografie Jeruzaléma. Přednáší Mgr. Bc. Radka Fialová, religionistka a redaktorka nakladatelství Vyšehrad. V rámci přednášky bude též představen City of David Excavation Project, na němž se podílí Evangelická teologická fakulta UK ve spolupráci s univerzitou v Tel Avivu.      

Příloha

Druh článku

Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu

Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem pod záštitou primátora Statutárního města Ústí nad Labem, Ing. Petra Nedvědického, zve na Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu.

Sejdeme se tradičně v pátek 19. dubna 2019 ve 14 hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (kostel se šikmou věží), kde si vyslechneme úvodní slovo arciděkana P. Miroslava Šimáčka a pana Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje.

Druh článku

54. diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

Plakát

Níže přinášíme podrobné informace k setkání. A nejen mladší účastníky zveme ke společnému odjezdu - v pátek 12. dubna v 16.47 hodin z vlakového nádraží západ. Sraz již v 16.35. Kvůli konání diecézního setkání se ten den ruší také společenství mládeže na faře. Společný návrat je plánován na sobotu 13. dubna v 19.10 také na vlakové nádraží západ.

Příloha

Druh článku

Misijní jarmark

V neděli 31. března se po bohoslužbách koná v předsíni kostela misijní jarmark. Výtěžek této iniciativy, při které se prodávají výrobky klientů domovů důchodců, jde na podporu misií. Děkujeme dobrovolníkům za zapojení do této činnosti a všem, kteří akci podpoříte svým nákupem.

Druh článku

Postní setkání v Teplicích

Plakát

Zveme mládež 13 - 20 let na postní setkání do Teplic. Přihlášky a informace u Věrky Gajdůškové, tel. 739 175 818. Setkání se koná na faře v Teplicích v pátek a sobotu 29. - 30. března. Sraz je v pátek v 17.00 hodin na faře.

V pátek se začne téma Ježíš jako světlo života, dozvíme se o symbolice světla obecně, o velikonočním světle, formou hry si ozřejmíme, co pro nás světlo znamená. V sobotu poté budou aktivity k tématu, bude možnost připravit se na svátost smíření a přijmout ji. Na závěr mše svatá a agapé. Setkání ukončíme v cca 18.00 hodin.

Příloha

Druh článku