Poutní bohoslužba 12.8.2018 a 700 leté výročí farnosti

Při poutní slavnosti našeho farního kostela v neděli 12.8.2018 v 10.30 hod. si připomeneme též výročí 700 let od příchodu prvního kněze do farnosti.
 
Výročí připomíná i instalovaná výstava v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 
Zajímavostí je například gotický hlavní oltář, který byl převezen z kostela sv. Materny (dnes již zbouraný) v roce 1873.
V polovině 18. století byl do kostele darován i slavný obraz tzv. "Ústecké madony", jejímž autorem je pravděpodobně Ismael Mengs, drážďanský dvorní malíř.
 

Druh článku

Farní odpoledne

Zveme všechny farníky a přátele na farní odpoledne s programem pro děti. které se bude konat v neděli 10. 6. od 14:30 ve Skoroticích na zahradě fary (Kostelní 1).
Program:
14:30 Otevření  - káva, čaj, občerstvení
15:00 Zahájení soutěží pro děti - "Po stopách našich patronů"
„Misijní špajz“ - ochutnávka jídel z různých koutů světa
15:30 Na kole z Čech až k Baltskému moři  - Jaroslav Černý
- cestopisné vyprávění s promítáním fotografií
16:30 Grilování
17:45 Závěrečné požehnání ve Skorotickém kostele sv. Václava

Přihlašování na farní tábor 2018

Fotka

Milé rodiny,

v letošním roce se náš farní tábor pro děti školního věku (7 - 15 let) uskuteční od 14. do 28. 7. opět u Svitavy nedaleko Cvikova. Vzhledem k omezené kapacitě tábora prosíme, abyste své děti přihlásili co nejdříve. Usnadníte nám tím také technickou i programovou přípravu akce. Přihlášky a všechny potřebné informace najdete na našich nových webových stánkách: www.taborymatej.cz

Při výběru tématu celotáborové hry jsme se tentokrát inspirovali knihou J.R.R. Tolkiena: Pán prstenů.

Velikonoční bohoslužby v kostele Nanebevzetí P. Marie

Zelený čtvrtek: 18.00

Velký pátek: Pouť na Mariánskou skálu: 14.00     Velkopáteční bohoslužba: 17.00

Velikonoční vigilie (sobota 31.3.): 21.30

Boží hod velikonoční: 9.00     10.30

Pondělí velikonoční:   9.00     10.30

Adorace u Božího hrobu: Zelený čtvrtek: 19.00-22.00  Velký pátek:  9.00-12.00  Bílá sobota: 9.00-15.00

Výlet pro děti na Zelený čtvrtek

Zelenočtvrteční výlet
Zveme všechny děti (i ty odrostlé)
na výlet na Zelený čtvrtek 29. 3. 2018
Sraz: V 8:15 na autobus. zastávce Malá Hradební v Ústí n/L                     
(odjezd autobusu v 8:29 do Vaňova na zast. Hřbitov)
Návrat: pěšky okolo 15:00 na Mírové náměstí
Trasa: Pohádkový les, Vaňovský vrch, Podlešín, Vaňovské vodopády, Větruše
(celkem cca 10 km)

Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu

Stejně jakko v předchozích letech i letos na Velký pátek koná Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu. Sejdeme se v pátek 30.3.2018 ve 14.00 hod. před arciděkanským kostelem (u presbytáře).

Při výstupu k místu, kde stávala kaple Panny Marie, se budeme modlit za naše město a všechny jeho obyvatele a vyprošovat si Boží požehnání.

Na pouť navazují velkopáteční obřady s uctíváním kříže od 17.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Úst nad Labem.

Druh článku

10. března 2018 - postní rekolekce

Postní obnova je příležitostí hlouběji prožívat postní dobu. Má napomoci k hlubšímu zamyšlení a také k přípravě na svátost smíření.
 
Proto všechny zveme na postní rekolekci, která se bude konat na faře (později v kostele Nanebevzetí Panny Marie) v sobotu 10. března v 9.30 hod. s následujícím programem:
 
Program:
  9.30 hod.                Zahájení
10.00 hod.                Fara, sál Sinaj         1. promluva

Druh článku

Jarní prázdniny s dětmi a mládeží v Příchovicích

Zveme všechny školáky a mladé lidi ke společnému strávení jarních prázdnin na Centru života mládeže Křižovatka v Příchovicích v Jizerských horách (http://www.krizovatka.signaly.cz/)

Odjezd: sobota 3. 3., sraz v 8:25 na vlakovém nádraží Ústí n. L. ZÁPAD., nákup skupin. jízdenky (odjezd 8:39)

Návrat: sobota 10. 3. v 16:32 do Ústí n. L. na hlavní nádraží.

Cena:

Příloha

Druh článku

Den modlitby a půstu za mír - 23.2.2018

Papež František vyhlásil na 23. února "DEN MODLITBY A PŮSTU ZA MÍR".
 
Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím všechny věřící k účasti na zvláštním Dnu modlitby a půstu za mír 23. února - v pátek prvního postního týdne.
Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Druh článku

Informace o materiální správě a hospodaření farního obvodu v roce 2017

      Spravujeme 18 budov, z toho 12 kostelů. Pan Balat se stará o 51,5 ha lesa. K tomu máme okolo 62,7 hektarů zemědělské půdy a ostatní půdy 20,7 ha. Celkem tedy spravujeme 134,9 ha pozemků. V současnosti nám pomáhá jeden pracovník, který je zaměstnán přes úřad práce. V loňském roce jsme uskutečnili řadu oprav. Pracovalo se na kostele v Arnultovicích, kde se vykonávaly zednické, tesařské a pokrývačské práce. V Tisé se osadily nové dubové kostelní dveře. Probíhá tam také obnova kované mříže a kamenické práce na ostění a portále kostela.

Druh článku

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

        Náš farní okruh se skládá z jedenácti farností, z nichž největší je Arciděkanství Ústí nad Labem s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a filiálním kostelem sv. Vojtěcha ve Vaňově.
        Pravidelné bohoslužby se mimo Ústí nad Labem konají dále ve Skoroticích, Chlumci, Tisé, Libouchci a v Arnultovicích. Jednou do roka byly mše svaté také v Lipové, Vaňově a Čermné u příležitosti jejich patrocinií. Tyto bohoslužby jsou příležitostí setkat se s místními lidmi, navštívit nemocné, případně ke kontaktu ohledně svátostí.

Druh článku

Víkendovka pro děti 23. - 25. 2. 2018 "Cesta tam a zase zpátky"

Fotka

Zveme všechny děti školou povinné na víkendovku do Křešic u Děčína ve dnech 23. - 25. 2. 2018. S hobitem Bilbem a kouzelníkem Gandalfem se vydáme za pokladem.

Přihlášky a všechny informace naleznete zde, ve farní kanceláři nebo u P. Jirky Smolka.

Prosíme o včasné přihlášení dětí do neděle 18. 2.

Příloha