FARNÍ PLES

Milí bratři a sestry, vážené dámy a pánové,

srdečně Vás zveme na 18. farní ples, který se bude konat v sobotu, 10. února od 20 hodin ve společenském sálu hotelu Vladimír v centru města. (plakát zde) Kromě nového prostoru na Vás čeká také skvělá kapela, příjemný moderátor, malé občerstvení a tradiční tombola. 

Cena vstupenky je 200 korun, lístky budou k dispozici od neděle, 14. ledna po bohoslužbách v předsíni kostela nebo v kanceláři fary, případně samozřejmě i na místě. 

Druh článku

VÝSTAVA BETLÉMŮ 18.12.2017 - 3.1.2018

Fotka

Všechny srdečně zveme na již 31. ročník Výstavy betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

Slavnostní zahájení výstavy se koná 18. prosince 2017 v 16.00 hod. a výstava potrvá do 3.1.2018. Přesné otevírací doby naleznete na plakátku zde:

Přijďte si nejen prohlédnout zajimavé exponáty, některé opravdu vzácné a některé, které potěší srdce, protože je vytvořily ruce našich dětí, ale i navštívit kostel.

Druh článku

Roráty v naší farnosti

Fotka

Zveme všechny zájemce o hlubší prožití doby adventní na "roráty", které se v letošním adventu budou konat celkem šestkrát: Každý čtvrtek od 6:15 v kapli na faře a každou sobotu v 8:00 v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Roráty jsou ranní mše svaté, sloužené v adventu tradičně ke cti Panny Marie. Označení "roráty" pochází z prvního slova latinského vstupního zpěvu: "Roráte coeli desuper" (Rosu dejte, nebesa, shůry).

Plakátek je zde.

Druh článku

Prosíme o pomoc s výstavou betlémů

Milí farníci, od 18. 12. do 3. 1. budeme v našem kostele opět vystavovat betlémy, čímž chceme veřejnosti přiblížit příběh Kristova narození a smysl Vánoc. Každoročně naši tradiční výstavu betlémů shlédne přes deset tisíc návštěvníků.
Instalace výstavy bude probíhat od 13. do 18. 12. Prosíme všechny dobrovolníky, ochotné s výstavou pomoci, aby se buďto zapsali do archů vzadu v kostele, nebo aby kontaktovali přímo kancelář nebo P. Jiřího Smolka.
Předem velké díky všem, kdo s instalací výstavy i s jejím hlídáním jakkoli pomohou.
 
 

Průvodce adventem 2017

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo také letos vyhledávanou brožuru "Průvodce Adventem 2017," která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity především myšlenky známých autorů: Benedikt XVI., Myriam Castelli, Vojtěch Cikrle, Juraj Jordán Dovala, Bruno Ferrero, José Granados, Jiří Hanuš, Ladislav Heryán, Matka Tereza, Joachim Meisner, papež František, Daniel Pastirčák, pouštní otcové, Marko I. Rupnik, Tomáš Špidlík, Matthias Utters, Marek Vácha, Jean Vanier, Irma Zaleski, Jerzy Zieliński.

Setkání konvertitů - sobota 25.11.2017

Zveme všechny konvertity na podzimní setkáíní v sobotu 25. listopadu 2017 v budově arciděkanství v Ústí nad Labem.
Setkání začíná v 9.30 hod. v sále Sinai (3. patro).
Hlavní téma setkání si pro vás připravil P. Josef Mazura - "Na cestě víry"
 
Program:
9.30 hod.       neformální setkání, malé pohoštění
10.00 hod.     představení, úvodní slovo.
10.15 hod.     hlavní téma
11.00 hod.     otázky a odpovědi
12.30 hod.     modlitba, oběd
13.15 hod.     zhodnocení setkání, adorace v kapli
14.00 hod.     předpokládaný závěr

Druh článku

Pouť ke sv. Martinovi do Lipové - 11.11.2017

Fotka

Všechny srdečně zveme na poutní mši svatou ke cti svatého Martina do Lipové v sobotu 11. listopadu 2017.

Poutní mše svatá začíná v 15.00 hod.

Budeme se modlit za Boží požehnání pro tuto oblast, která také patří do našeho farního obvodu.

Prosíme všechny, kteří přijedou auty, aby nabídli k dispozici volná místa pro další poutníky – nahlaste se knězi nebo v kanceláři na faře. Děkujeme!

Druh článku

Slavnost všech svatých - 1. listopadu 2017 a Památka všech věrných zemřelých - 2. listopadu 2017

Fotka

Ve středu 1. listopadu, na Slavnost všech svatých, budou v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie slouženy mše sv. v 8:00 hod. ráno a večer v 18:00 hod.

V Arnultovicích se tento den koná poutní mše svatá v kostele Všech svatých v 16.00 hod., poté se pomodlíme za zemřelé na místním hřbitově.

 

Ve čtvrtek 2. listopadu, na Památku všech věrných zemřelých, bude sloužena mše sv. ráno v 7:00 hod. za duše v očistci a též večer v 18:00 hod.

Srdečně zveme k účasti.

 

Druh článku

Podzimní prázdniny v Příchovicích 25. - 29. 10. 2017

Zveme všechny mladé lidi ke společnému strávení podzimních prázdnin v krásné přírodě Jizerských hor na faře v Příchovicích (okr. Jablonec n. Nisou).
Odjezd: Středa 25. 10., sraz v 16:25 na nádraží Ústí n. L. západ, odjezd vlaku v 16:39.
Návrat: Neděle 29. 10. v 16:42 na hl. nádraží.

Druh článku

Setkávání vysokoškoláků v novém akademickém roce začalo

Pravidelná setkání vysokoškoláků se konají každou středu od 19 hodin na faře v místnosti Sinaj ve třetím patře. Zváni jsou všichni, kdo chtějí rozvíjet svou víru nebo hledají odpovědi na otázky, které s vírou souvisejí. Součástí setkání bývají rozhovory nad společně zvolenými tématy, modlitba, někdy také zpěv s kytarou. Příležitostně se spolu vydáváme za kulturou nebo na výlety. Přijďte se podívat...