SETKÁNÍ KONVERTITŮ sobota 26.11.

POZVÁNKA  NA  SETKÁNÍ  KONVERTITŮ 26.11.2016

Srdečně zveme všechny konvertity, kteří chtějí prohloubit svou víru a svou osobní zkušeností povzbudit druhé, na setkání, která se již pravidelně  konají každého půl roku v Ústí nad Labem.
Věříme, že společně strávené chvíle při následujícím programu vás mohou obohatit a pomoci vám na další cestě víry.

Druh článku

Podmínky pro získání plnomocných odpustků duším v očistci od 1. do 8. listopadu

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Druh článku

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Fotka

Blíží se 2. listopad, kdy vzpomínáme na všechny naše zemřelé. V těchto dnech se na mnoha hřbitovech konají "dušičkové pobožnosti".

 

V našem farním obvodě budou dušičkové pobožnosti probíhat na několika místech:

 

v neděli 30. října

Arnultovice - v 15.00 hod. na hřbitově

Chlumec - v 15.00 hod. na hřbitově

Druh článku

Setkávání vyskoškoláků v Ústí nad Labem

Všechny vysokoškoláky, kteří se chtějí poznat s dalšími svými věřícími vrstevníky, zveme na setkávání každou středu od 19 hodin na faru arciděkanství v Ústí n. L. do třetího patra (Bílinská 110/3, sál Sinaj). První setkání proběhne tuto středu 28. 9. Těšíme se také na nové tváře.

Druh článku

Veni Sancte

Plakát

Ve čtvrtek 6. 10. v 18 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. L. generální vikář P. Martin Davídek sloužit mši svatou za celou akademickou obec UJEP. Všechny, kterým vzdělávání a formace mladých lidí leží na srdci, zveme ke společné modlitbě za pedagogy i studenty. Plakátek k volnému šiření naleznete v příloze.

Vysokoškoláci se od 28. 9. opět začnou pravidelně každou středu scházet na faře v sále Sinaj. Zváni jsou všichni vysokoškolští studenti studující v Ústí n. L.

Druh článku

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

Milí bratři a sestry, je tu nový školní rok a tím také možnost přihlásit své děti na náboženství. Díky Bohu, máme v naší farnosti poměrně velké možnosti.

Vyučovat se začne v týdnu od pondělí 19. září 2016 v následujících skupinách:

Pondělí   1 - 2 třída ZŠ     14.30 - 15.30 hod.     (vyučující V. Gajdůšková)

              3 - 5 třída ZŠ     15.30 - 16.30 hod.     (vyučující V. Gajdůšková)

Úterý       1 - 2 třída ZŠ     16.00 - 17.00 hod.     (vyučující H. Křížková)

Druh článku

Farní a dětský den ve Skoroticích - 19.6.2016

Fotka

V neděli 19. června v 15.00 hod. se uskuteční farní a současně dětský den v areálu fary  ve Skoroticích.

Program: Přátelské setkání s grilováním

15:00 - 17:00   Indiánské soutěže pro děti

16:00   Expedice Andy 97 - fotoprezentace a povídání s horolezcem Karlem Plechačem o kráse i nebezpečí hor

17:45   Svátostné požehnání v kostelíku sv. Václava

Předpokládaný závěr v 18:00

Příspěvky do občerstvení vítány

Rezervujte si čas a přijďte prožít pěkné chvíle ve společenství ostatních farníků.

Druh článku

NOC KOSTELŮ 10. června 2016

Jako každý rok se i náš kostel zapojí do celonárodní iniciativy Noc kostelů.
 
Na co se můžete těšit tento rok?
 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie začínáme mší svatou v 18.00 hod., která bude sloužena za obyvatele města Ústí nad Labem.
V 19.00 hod. si poslechneme přednášku bývalého velvyslance ČR ve Francii P. Fischera na téma "Kam kráčíš, Evropo?"
Od 21.00 hod. shlédneme hudební vystoupení "Mé Requiem" J. Suchánka, H. Slanařové a S. Němce.

Druh článku

5.6.2016 - První svaté přijímání dětí

S velkou radostí budeme v něděli 5. června 2016 při mši svaté v 10.30 hod. sledovat skupinu dětí z našich farností, které přistupují poprvé k přijímání Pána Ježíše v eucharistii.
Pro děti i jejich rodiny je to důležitý den. Letos bude přistupovat k prvnímu svatému přijímání 16 dětí.
Oslavme tuto událost společeně s nimi při slavení mše svaté.
Dětem přejeme, aby se s Pánem Ježíšem v eucharistii setkávaly co nejčasteji.

Druh článku

SETKÁNÍ KONVERTITŮ 21. května 2016

Fotka

Zveme všechny konvertity na společné setkání v sobotu 21.5.2016 v budově arciděkanství v Ústí nad Labem. Plakátek zde.

Sejdeme se v 10 hod. dopoledne v sále Sinaj (3. patro).

Tématem setkání je "Etapy na cestě duchovního života", podtéma: "Pomoc na duchovní cestě: modlitba, svátosti, Boží slovo, společenství"

 

Vlastní program setkání:

 

10.00     začátek , přivítání, úvodní slovo

 

Druh článku

V sobotu 16. dubna kostel otevřen od 9 do 17 hodin

Fotka

Dne 18.4. si připomínáme Mezinárodní den památek. Při této příležitosti bude kostel Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 16. dubna otevřen od 9.00 hod do 17.00 hod.

Prosíme farníky o pomoc při zajištění služby v kostele. Zapisujte se do archu v kostele na stolečku za lavicemi. Děkujeme za pomoc

V těchto dnech Město Ústí nad Labem otevírá turistickou sezónu a na letáčku si můžete vybrat z kulturnícha jiných akcí.

Druh článku

Veliká noc v našem kostele

Tuto sobotu budeme slavit v našem kostele velikou událost Kristova vzkříšení. Na začátku, ve 21.30 se shromáždíme před kostelem u planoucího ohně, od kterého zapálíme velikonoční svíci (paškál). Na ní kněz vyrývá znamení kříže a doprovází jej těmito slovy: " Kristus včera i dne, počátek i konec, alfa i omega, Kristus je Pán všech věků, On vládne dějinám, jeho je království i moc i sláva na věky věků. Této noci budou také pokřtěni čtyři dospělí lidé. Budeme Bohu děkovat za veliké věci, které učinil a stále činí.

Druh článku