Farní pouť ke sv. Zdislavě

V letošním roce chystá naše farnost pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí.
 
Termín: sobota 31. května 2014
Odjezd: 8.00 hod. od podloubí proti bývalému autobusovému nádraží
Předpokládaný návrat: 17.30 - 18.30 hod.
 
Program:
Zúčastníme se v 11.00 hod. mše sv., kterou bude sloužit litoměřický biskup Jan Baxant.

Druh článku

Setkání biřmovanců, Hovory o víře ...

Připomínáme setkání, která proběhnou v následujícím týdnu:
 
Čtvrtek 3.4.2014
16.00 - 17.30 hod. - otevřen kostel pro veřejnost, prosíme o zajištění služby hlídání (seznam služeb v sakristii)
19.00 hod. - fara, sál Sinai - pokračování cyklu večerů Hovory o víře
 
Pátek 4.4.2014
17.15 hod. - křížová cesta v kostele, kterou povede naše mládež

Druh článku

24 HODIN PRO PÁNA

Papež František vyhlásil na tento pátek 28.3. iniciativu "24 hodin pro Pána".
Jedná se o eucharistickou adoraci s možností svátosti smíření, která v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie začne kající bohoslužbou v 17.00 hod.
V 17.20 bude následovat křížová cesta, kterou povedou lékaři.
V 18.00 hod.  začne jako obvykle mše svatá a po ní eucharistická adorace až do soboty 29.3. do 17.00 hod.

Druh článku

Postní rekolekce - 21. a 22. března 2014

V rámci postní doby připravila farnost postní rekolekci, kterou koná P. Bohumil Kolář.
 
PROGRAM
 
Hlavní téma: Přemáhej zlo dobrem (Řím 12,21)
 
Pátek 21.3.2014
 
      v 18 hod. při mši svaté  -  1 přednáška: Stavět na skále nebo na písku
 
 
Sobota 22.3.2014
 
     v 9.30 hod., sál Jana Pavla II - 2 přednáška: My a ti druzí
 

Druh článku

POSTNÍ REKOLEKCE

Postní rekolekce v naší farnosti se uskuteční v sobotu 22. března 2014.
Začínáme již v pátek při večerní mši svaté v 18.00 hod. Pokračujeme v sobotu. Program bude upřesněn.
Rekolekci koná P. Bohumil Kolář
Udelejme si čas na duchovní obnovu v rámci postní doby.

Drobné oznamy

V neděli 16.2. se koná od 15 hodin setkání rodin s dětmi v centu Ovečka v Doběticích, Poláčkova ul. 2. Najdete zde příležitost k pohybovým hrám pro děti, pro rodiče duchovní téma z Familiaris consortio, diskuse, sdílení radostí i těžkostí života, společenství. Srdečně zveme
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je každý týden ve čtvrtek otevřen pro veřejnost od 16.00 hod. do začátku mše svaté v 18.00 hod.
 
Pravidelné setkání biřmovanců se koná  v sobotu 22.2 od 10.00 hod. na faře v sálu Sinaj.
 

KOSTEL PRAVIDELNĚ OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST

Novinkou pro naši farnost bude pravidelně otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost  každý ctvrtek od 16.00 hod. do začátku večerní mše svaté.
Svým umístěním v centru města poblíž nákupního střediska kostel umožnuje nabídnout prostor ke zklidnění a ztišení pro velké množství kolemjdoucích. Využijme tento čas k osobní modlitbě, ztišení i jen prostému bytí v přítomnosti Boha.

Současné dokumenty papeže Františka

Dovolte nám představit dva dokumenty papeže Františka vydané v České republice:
 
EVANGELII GAUDIUM (Radost evangelia) - apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě. Vydalo nakladatelství Paulinky, spojení: knihkupectvi@paulinky.cz
 
LUMEN FIDEI (Světlo víry) - encyklika. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, spojení sekretariat@kna.cz
 

Hovory o víře - 13.2.2014

Pokračuje cyklus večerů Hovory o víře. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 19.00 hod. na faře v sále Sinaj. Srdečně zveme všechny, kteří si shtějí rozšířit své znalosti z duchovní oblasti a prožít večer ve společenství farníků.

Druh článku

Farní ples - 15. února 2014

Již tradičně pořádá Římskokatolická farnot arciděkanství Ústí nad Labem farní ples, na který  srdečně zveme všechny z širokého dalekého okolí.
Letos již čtrnáctý ročník se bude konat v Trmicích v tanečním sálu u Kastnerů. Doprava do Trmic i zpět zajištěna. Vstupné činí 180,- Kč a vstupenky je možné zakoupit po nedělních bohoslužbách v kostele nebo v kanceláři na faře.
Těšíme se na setkání s Vámi při bohatém programu plesu.
Plakátek zde.