Papež František vyhlásil Svatý rok Milosrdenství

Dne 11. 4. 2015 byla v Římě vydána bula "Misericordiae Vultus" papeže Františka vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství:
"Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském."
"Potřebujeme neustále rozjímat o milosrdenství. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice."

Druh článku

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem v době velikonoční

Bohoslužby v době velikonoční naleznete na záložce "bohoslužby" v hlavním menu.
 
V našem kostele Nanebevzetí Panny Marie se konají ve Svatém týdnu tyto bohoslužby a akce:
 
29.3. - Květná neděle - památka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma, mše. sv. v 9.00 a 10.30 hod.
 
30.3. - 1.4. mše svaté dle pravidelného pořádku
 
2.4.- Zelený čtvrtek - památka poslední večeře, ustanovení svátosti Těla a Krve Páně

Druh článku

Zelenočtvrteční výšlap na Varhošť

Srdečně zveme všechny děti (i ty odrostlé) na výlet na Zelený čtvrtek 2. dubna 2015.
 
Sraz: v 8:15 hod. na autobusové zastávce před Hlavním nádražím v Ústí nad Labem (odjezd autobusu v 8:32 hod. do Sebuzína)
 
Návrat: v 15:34 hod. na Mírovém náměstí (odjezd autobusu ze Sebuzína v 15:15 hod.)
 
S sebou: svačinu, dostatek pití, legitimaci na MHD, 40,- Kč, kartičku zdravotní pojišťovny, dobré boty, oblečení dle počasí, pláštěnku (nepromokavou bundu) a především dobrou náladu.
 

Druh článku

Jak proběhl "Misijní jarmark"

V neděli 22. března 2015 si členové Misijního klubka dětí pro nás připravili pomlázky, velikonoční pohlednice a napekli spoustu perníčků a nabízeli je na tzv. "Misijním jarmarku" za dobrovolný příspěvek.

Výtěžek činíl 9.530,- Kč. Tato částka byla odeslána na účet Papežských misijních děl a bude využita na podporu projektů v africké Keni.
Velký dík patří všem dárcům, dětem z misijního klubka a jejich spolupracovníkům!

Druh článku

MISIJNÍ JARMARK - neděle 22.3.2015

Misijní klubko dětí pořádá v neděli 22.března 2015 tzv. "Misijní jarmark".  Členové misijního klubka pro vás připravili pomlázky, velikonoční perníčky či pohlednice. Vše naleznete v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie po obou mších svatých.
Dobovolným příspěvkem podpoříte projekty papežských misijních děl v africké Keni.

Druh článku

Křížová cesta na Horku u Chlumce

Kaple Horka u Chlumce

8. března 2015 se uskuteční křížová cesta za obyvatele Ústecka ke kapli Nejsvětější Trojice na Horce u Chlumce.

Začneme  ve 14:30 hod. u kostela sv. Havla v Chlumci. Zde bude po skončení křížové cesty sloužena mše sv. od 16:00 hod.

Vyjděme na křížovou cestu za Pánem Ježíšem, který je i dnes vysmíván a popliván.

Pojďme se společně modlit za všechny obyvatele našeho kraje. Vyprošujme tomuto „misijnímu území“ požehnání, srdce lidí otevřená pro Krista i dostatek duchovních pastýřů.

Druh článku

Pátek 6. března 2015

Během celé postní doby probíhají každý pátek od 17.15 hod. v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem křížové cesty. Meditace nad jednotlivými zastaveními vedou postupně různá farní společenství. V pátek 6. března zveme k účasti na křížové ceste pod vedením kněží a zasvěcených osob.
 

Druh článku

Křížová cesta rodin 27. 2. 2015

Tento pátek, 27. 2. od 17:15 do 17:45, by měly vést modlitbu křížové cesty v našem kostele rodiny. Obracím se na Vás s prosbou o zapojení.

Návrh krátkých úvah a modliteb k jednotlivým zastavením je zde.

Všichni, kdo se mohou zapojit, ať přijdou v 17:00 do zákristie, kde se rozdělí jednotlivá  zastavení.
 

Druh článku

Co nás čeká v týdnu od 15. do 22. února 2015

Středa 18. února je Popeleční středou, kterou zahajujeme období čtyřicetidenního postu, jako přípravy na Velikonoce. Tento den je dnem přísného postu od masa (nesmí se jíst maso) a újmy (tj. možnost se najíst dosyta jen jedenkrát za den). Od půstu jsou osvobozeny děti do 12 let a osoby nemocné nebo starší 60 let.  Při večerní mši svaté v 18:00 hod. se bude udílet popelec na znamení obrácení. Ranní mše svatá v 8.00 hod. se nekoná.
 

Druh článku

Začátek postní doby - Popeleční středa

Středa 18. 2. je Popeleční středou, kterou zahajujeme období čtyřicetidenního postu, jako přípravy na Velikonoce. Tento den je dnem přísného postu od masa a újmy.
Při večerní mši svaté v 18:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude udílen popelec na znamení našeho obrácení. Ranní mše svatá ve středu 18. února nebude.
 
ČÍM NAPLNIT POSTNÍ DOBU ?
POMOCÍ NÁM MOHOU BÝT PRASTARÉ KŘESŤANSKÉ POSTNÍ PRAKTIKY:

 

Druh článku