Farní ohlášky z neděle 16. 2. 2020

6. neděle v mezidobí

*        Pozvánka pro naše děti: Milé děti, zveme Vás na karneval, který proběhne 23. února od 15 do 17 hod. na faře v sále Sinaj. Uvítáme i Vaše rodiče či prarodiče, kteří mohou také přijít v maskách. 

*       Setkání seniorů z důvodu nemoci a nepřítomnosti zodpovědných za program tento měsíc odpadá.

Příloha

Druh článku

Pozvánka - Manželství a důstojné předávání života

Zveme Vás na seminář pořádaný Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze - Stodůlky na téma:

MANŽELSTVÍ A DŮSTOJNÉ PŘEDÁVÁNÍ ŽIVOTA

Lektoři: MUDr. Lucie Šmehilová a MUDr. Martin Šmehil

Termíny:

  8.3.2020, 15.30 - 18.00 hod.

  5.4.2020, 15.30 - 18.00 hod.

26.4.2020, 15.30 - 18.00 hod.

Jednotlivé části semináře na sebe navazují!

Místo konání: Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice

Druh článku

Anglický příměstský tábor pro děti

Křesťanská základní škola Karmel pořádá Anglický příměstský tábor s námořnickou tématikou "Na jedné lodi!"

Tábor je určen pro děti 7 - 11 let (první stupeň ZŠ + budoucí prvňáci).

Termín: 13.7. - 17.7.2020 (pondělí až pátek) od 8.00 do 16.00 hod. Ze čtvrtka na pátek je plánována "přespávačka".

Cena: 1900,- Kč (sourozenecká sleva 1700,- Kč)

Přihlásit se je možné do 31.5.2020 ve škole Karmel.

Druh článku

Letní dětský tábor naší farnosti

Protože již někteří začínají plánovat své letní dovolené, oznamujeme, že dětský tábor pořádaný naší farností se bude konat v termínu od 18. do 31. čevence 2020.

Bližší údaje budou oznámeny později na našich webových stránkách a na nástěnce v předsíni kostela.

Těšíme se na společné zážitky.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 19. 1. 2020

2. neděle v mezidobí

*      Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná ve dnech 18. – 25. ledna. Letošní texty k Týdnu modliteb připravili křesťané z Malty a vycházejí ze slov Písma svatého, která jsou ústřední myšlenkou tohoto týdne: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ (Sk 28,2). Připojme se v našich modlitbách za jednotu křesťanů.

Příloha

Druh článku

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny v Příchovicích pro děti a mládež

30. 1. – 8. 2. 2020

Místo: Centrum života mládeže Křižovatka, Příchovice 38, 468 48

Odjezd: čtvrtek 30. 1., sraz v 15.10 hod. na hlavním vlakovém nádraží – nákup společné jízdenky (odjezd 15.27 hod.)

Návrat: sobota 8. 2. v 18.33 hod. na hlavní vlakové nádraží

Cena:

Druh článku

Farní ples

Plakát

Srdečně zveme na 20. farní ples, který se uskuteční ve společenském sálu hotelu Komfort (bývalý hotel Vladimír) v centru města v sobotu 15. února od 20.00 hodin.

Vstupenky v ceně 220,- Kč jsou k dispozici na faře a v sakristii kostela (od pondělí 20. ledna).

Předměty vhodné do tomboly můžete přinášet na faru do 12. února. Děkujeme.

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Řeřichová, 607 834 099.

 

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 12. 1. 2020

Svátek Křtu Páně

*      Zveme všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při výstavě betlémů, na přátelské setkání v pondělí 13. 1. od 16:30 hod. na faru. Sejdeme se v sále JP.II.

* Lednové setkání lékařů neproběhne, na další setkání s našimi lékaři se budeme těšit 2. pondělí v únoru.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 5. 1. 2020

Slavnost Zjevení Páně

*      V pondělí 6. 1. začíná Alianční týden modliteb různých církví. Podrobný program modliteb naleznete na plakátku v předsíni kostela. Kdo má zájem, může se zúčastnit ve středu 8. 1. od 18:00 hod. ekumenické bohoslužby, která se bude konat v kapli Panny Marie na faře. Bohoslužbu povede P. M. Šimáček, kázat bude Tomáš Jun, který je farářem Českobratrské církve evangelické.

Příloha

Druh článku

Pouť do Filipova

I letos se koná ve výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově slavnostní poutní bohoslužba ve 4.00 hodin ráno. Máme možnost se připojit k poutníkům z farnosti Chomutov. Nastupovalo by se zřejmě na zastávce Malá Hradební kolem půlnoci. Čas bude ještě upřesněn. Prosíme zájemce, aby se zapisovali v sakristii a nechali na sebe telefonní kontakt. Je možné se přihlásit také v kanceláři nebo u kněží.

Z Rumburku bude možnost jít pěšky, nebo se dovézt až k bazilice.

Druh článku