POMOZTE ZACHRÁNIT VARHANY

U příležitosti akce Ústeckého deníku "Česko zpívá koledy" , která oproti dřívějším letům proběhne v kostele sv. Vojtěcha dne 10.12.2014 v 18.00 hod., jsme hovořili s dirigentem a varhaníkem panem Václavem Urbanem, který se velmi angažuje v záležitosti záchrany varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

„Atmosféra adventních koncertů je vždycky nádherná,“ říká Václav Urban, který je teď před Vánocemi opravdu vytížený.

Pomoc při výstavě betlémů.

Jako každoročně i letos pořádá farnost  "Výstavu betlémů".
Začátek výstavy zahájí zpěvem Cvrčci, sbor ústeckých dětí pod vedením PhDr Martiny Zemenové v pondělí 15.12.2014 v 16.00 hod. Výstav potrvá do 4.1.2015.
 
Prosíme všechny farníky, aby pomohli zajistit služby při výstavě betlémů. Je možno se zapisovat do formulářů na stole za lavicemi v kostele
Pokud chcete pomáhat při stavění betlémů, kontaktujte P. Jiřího Smolka (732 975 817).
Děkujeme

Druh článku

Adventní duchovní obnova ( 12.12. - 13.12.)

Adventní duchovní obnova v naší farnosti proběhne v pátek a v sobotu  12. a 13. prosince 2014.
Obnovu povede P. Vojtěch Suchý, SJ.
Začínáme v pátek při mši svaté v 18.00 hod., která se konáv kapli P. Marie na faře, předpokládaný konec v sobotu ve 13.00 hod.
 
Následuje farní odpoledne na faře od 14.00 do 16.00 hod.
 
Přijďte se duchovně připravit na vánoční svátky.

Druh článku

Charitní mls - 7.12.2014

Již tradiční Charitní mls, konaný na podporu studia indické holčičky v rámci projektu Adopce na dálku, se uskuteční v neděli 7. prosince 2014 po obou dopoledních mší svatých.
Prosíme, kdo je ochotný, aby přinesl napečené pečivo během pátku či soboty do 17.00 hod. na faru či do sakristie.
Předem děkujeme.

Druh článku

KŘÍŽ SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE - 4.12.2014

Světový den mládeže proběhne v létě roku 2016 v polském Krakově. Putující kříž Světových dnů mládeže bude přinesen v rámci poutování po diecézi do našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek 4. prosince 2014.
 
Připojme se ke společnému duchovnímu programu
- 16.30 hod. začátek bohoslužby u kříže SDM
- 17.00 - 17.50 hod. křížová cesta okolo kostela
- 18.00 hod. mše svatá
- 18.50 hod. mariánská bohoslužba u ikony SDM

Druh článku

Setkání konvertitů a rodin - sobota 15. listopadu 2014

V sobotu 15. listopadu 2014 od 9:30 hod. proběhnou v rámci setkání konvertitů velmi zajimavé přednášky lékařů, manželů Šmehilových, o manželství a rodině.

Bližší informace.

Vždy po jednotlivých přednáškách bude prostor pro dotazy.

Srdečně zveme zájemce z řad konvertitů, manželů a dospělé mládeže.

Druh článku

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Blíží se 2. listopad, kdy vzpomínáme na naše zemřelé, navštěvujeme hřbitovy a staráme se o hroby. Kde všude v našem farním obvodě budou konány dušičkové pobožnosti naleznete zde.

Nezapomeňme, že v těchto dnech můžeme pro naše drahé získat plnomocné odpustky.

 

PODMÍNKY  PRO  ZÍSKÁNÍ  ODPUSTKŮ

(přivlastnitelné pouze duším v očistci)

 

1. listopadu odpoledne

Druh článku

Ohlédnutí za setkáním misijních klubek litoměřické diecéze

4. října 2014 se v litoměřickém Diecézním domě kardinála Trochty uskutečnilo setkání misijních klubek. V naší diecézi na severu to byla první akce tohoto druhu. Účastnili se jí děti a vedoucí misijních klubek ze Semil, Liběšic u Žatce, Frýdlantu v Čechách, Ústí nad Labem a Litoměřic. Dětí bylo více než padesát a tak to v diecézním domě a na jeho zahradě hučelo jako v úle.

Druh článku

Bohoslužba na zahájení akademického roku 2014 - 2015

Plakát

V úterý 21. 10. při večerní mši v 18 hodin budeme v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie (se šikmou věží) vyprošovat požehnání všem členům akademické obce UJEP.  Zváni jsou všichni studenti i pedagogové.

Plakát je zde.

 

Druh článku

Cyklus rozhovorů o mši svaté pro vysokoškoláky

Na pravidelném setkávání vysokoškoláků jsme začali cyklus rozhovorů o mši svaté: o významu jejích jednotlivých částí, modliteb, gest a postojů.
Příští setkání 15. 10. bude tématem bohoslužba slova.
Středeční večery s vysokoškoláky na naší faře začínají vždy v 19 hodin v sále Sinaj.
 

V Římě začal synod biskupů o rodině

V neděli 5. října začalo třetí mimořádné zasedání biskupského synodu na téma: „Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“. Generální sekretariát biskupského synodu vybízí k modlitbě místní církve, farní komunity, řeholní instituty, sdružení a hnutí během slavení eucharistie i při jiných bohoslužbách před i během synodálních prací. Na synodu je přítomno 253 účastníků: 191 biskupů, z nichž 25 slouží v římské kurii a 114 je předsedů biskupských konferencí z celého světa (Afrika – 36, Amerika – 24, Asie – 18, Evropa – 32 a Oceánie 4).

Druh článku