Hovory o víře - 13.2.2014

Pokračuje cyklus večerů Hovory o víře. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 19.00 hod. na faře v sále Sinaj. Srdečně zveme všechny, kteří si shtějí rozšířit své znalosti z duchovní oblasti a prožít večer ve společenství farníků.

Druh článku

Farní ples - 15. února 2014

Již tradičně pořádá Římskokatolická farnot arciděkanství Ústí nad Labem farní ples, na který  srdečně zveme všechny z širokého dalekého okolí.

Letos již čtrnáctý ročník se bude konat v Trmicích v tanečním sálu u Kastnerů. Doprava do Trmic i zpět zajištěna. Vstupné činí 180,- Kč a vstupenky je možné zakoupit po nedělních bohoslužbách v kostele nebo v kanceláři na faře.

Těšíme se na setkání s Vámi při bohatém programu plesu.

Plakátek zde.

Druh článku

Žehnání lanovky

V úterý 7. prosince bude v centru Forum zahájen provoz lanovky. V 10.00 hod. ji požehná ústecký arciděkan P. Miroslav Šimáček s prosbou, aby bezpečně sloužila k rekreaci i odpočinku zdejších obyvatel. Ať je také připomínkou všem, kteří s ní budou cestovat směrem vzhůru, že všechny naše životní cesty mají směřovat k tomu, který je dárcem plnosti života a věčného štěstí.

Druh článku

Přidejte se k modlitební vigilii za počatý lidský život

Tento pátek 26.11. a také v sobotu 27.11. vždy po mši sv. v 18.00 hod. se přidáme k modlitební vigilii za počatý lidský život vyhlášené svatý otcem Benediktem XVI.

Bude spočívat v eucharistické adoraci a modlitbách za smír a ochranu lidského života od počátku až do jeho přirozeného závěru. Budeme prosit, aby zvítězila civilizace života nad šířící se civilizací smrti. Zveme ke společné modlitbě všechny lidi dobré vůle.

Druh článku

Chiara Luce

Chiara Luce Badano, mladá dívka narozená v r. 1971, zemřela v necelých devatenácti letech na těžkou nemoc. Tuto sobotu bude odpoledne v 16.00 blahoslavena v Římské bazilice "Madona del Divino Amore". Můžete sledovat v přímém přenosu na televizi Noe, na webových stránkách ČBK a nebo hnutí Focolare. V čem spočívala svatost tohoto mladého člověka? V jejím vzoru můžeme dostat odpovědi.

Druh článku

Modlitby 24/7 o víkendu 6.-8.11.2009 v kostele sv. Vojtěcha

V Ústí nad Labem máme znovu možnost zapojit se do celosvětového modlitebního hnutí 24/7 a to víkendu 6.-8. listopadu 2009. (Čtěte dál pro stručné základní informace. Detailnější informace zde.)

O co se jedná?

Ekumenická modlitební iniciativa, která probíhá po celém světě, i v jednotlivých městech ČR.

 

Jak to funguje?

Druh článku

Rozhovor pro Ústecký deník

V sobotu 26. září vyšel v Ústeckém denníku článek s názvem: "Ústí je hlavně městem ateistů." Protože jsem byl před tím redakcí požádán o dopovědi na tři otázky a mnohé se do článku nevešlo, chci alespoň zde uvést celý původní text. Chápu, že redakce musí mnohdy příspěvky zkrátit, ale zdá se mi škoda nezveřejnit to, co má jisté souvislosti. Miroslav Šimáček

Druh článku

Proběhlo Quo Vadis na téma "vesmír"

Ve středu 1. dubna proběhlo v kapli univerzitního kampusu 2. pokračování pravidelných setkání Quo Vadis – tentokrát na téma „O čem hovoří vesmír“. Na poutavou a obohacující procházku vesmírem pozval všechny příchozí Doc. Ing. Josef Zicha, Csc., který vyučuje na strojní fakultě ČVUT Praha.Večery Quo Vadis se konají každou první středu v měsíci od 18.00 hod, příští pokračování bude tedy 6. května. Tuto iniciativu pořádá společenství křesťanské vysokoškolské mládeže v Ústí nad Labem. Srdečně zveme zvláště všechny studenty, pro které primárně jsou večery pořádány.

Druh článku

Skorotice na závěr roku

Akademický rok jsme zakončili setkáním na skorotické faře. Opékaly se opékáčky, špekáčky i další věci, hrál se fotbal, povídalo se, zpívalo, modlilo... No udělali jste chybu, kdo jste nepřišli. Tak třeba příště:)

My ústečtí se scházíme v menším počtu i přez prázdniny, takže kdo byste měli zájem, jste zváni v obvyklou dobu na faru! Přejeme všem špolčařům i ostatním příjemné léto a těšíme se zase v září!

www.spolcousti.estranky.cz

 

Druh článku

Muži a ženy - křesťanský pohled

Vztahy mezi mužem a ženou jsou komplikované a krásné ale můžou být i pokroucené, až zvrhlé.

Co může vztah narušit? Pánové na spolču uvedli: přílišná závislost jednoho člověka na druhém, sobectví, dominance jednoho nad druhým
Naše slečny spíše: psychické týrání, nevěra, žárlivost

Muži a ženy se setkávají nejen doma jako manžel a manželka. Vztahy muži-ženy jsou problém celé společnosti, církve také. Co je potřebné k tomu, abychom mohli spolu vycházet a aby to byly vztahy krásné, obohacující, a přitom "bezpečné"?

Druh článku