POUTNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Petra a Pavla v Žežicích

Srdečně zveme všechny na poutní mši svatou ke cti svatých Petra a Pavla v neděli 29.6.2014 od 16.00 hod. v Žežicích.
Obec Žežice leží v krásném místě a doporučujeme spojit návštěvu kostela s procházkou z Krásného Března - od konečné zastávky trolejbusu č. 55 nebo z Dobětic - od konečné zastávky trolejbusu č. 54.

Druh článku

Informace pro rodiče dětí

V neděli 22.6.2014 při mši svaté v 10.30 hod. proběhne 1. svaté přijímání dětí z naší farnsti, ke kterému přistoupí  8 dětí.
Po mši svaté budou dětem ze všech skupin náboženství rozdávána vysvědčení a bude následovat eucharistický průvod kolem kostela. Děti ať si přinesou košíčky s květinami. Použijí je při průvodu.

Druh článku

Hovory o víře

Další z večerů „Hovory o víře“ se bude konat ve čtvrtek 5. 6. od 19:00 hod. na faře. Na programu je téma z církevního dokumentu, diskuse, modlitba. Srdečně zveme k prožití večera ve farním společenství.

Druh článku

Příprava na biřmování v našich farnostech

V naší farnosti se připravuje na přijetí svátosti biřmování 27 biřmovanců. Biřmování proběhne v sobotu 14. 6. při večerní mši svaté v 18:00 hod. Doprovázejme je též naší modlitbou.
 
Rodiče, biřmovanců, kteří by se chtěli podílet na přípravě oslavy po biřmování, jsou zvání také v sobotu 7. června na 16.30 do sálu JP.II. Jedná se o večerní pohoštění, případně výzdobu kostela pod vedením paní Maixnerové.
 

Druh článku

První svaté přijímání a Farní den

Probíhá příprava na 1. sv. přijímání dětí. Další setkání proběhne 5. června v 16.00 hod. v sále JP.II.
První svaté přijímání dětí v naší farnosti se uskuteční v neděli 22. června.
Tentýž den odpoledne od 15:00 hod. se bude konat farní den na zahradě fary ve Skoroticích. Můžete se těšit na program pro děti a mládež, přednášku pana Kinského o krásách Českého středohoří, grilování a další. Podrobný program je vyvěšen v předsíni kostela.
Všechny srdečně zveme.

Druh článku

VELKOPÁTEČNÍ POUŤ NA MARIÁNSKOU SKÁLU

Každoroční Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu bude zahájena v pátek 18. dubna 2014 ve 14.00 hod. průvodem od našeho kostela.

Křížová cesta s několika společnými zastaveními nás dovede k místu, kde stávala mariánksá kaple.

Námaha při výstupu a společné modlitby jsou neseny úmysly za duchovní obrodu něšeho města a jeho obyvatelů.

Druh článku

Pozvání k setkání

V pondělí 14. dubna 2014 proběhne na faře setkání lékařů od 19.00 hod. Srdečně zveme.
 
V pátek zveme k účasti na křížové cestě v kostle Nanebevzetí Panny Marie od 17.15 hod. Křížovou cestu vede 4.4.2014 naše mládež a 11.4. skupina umělců.
 
Každý čtvrtek je otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost. Prosíme o pomoc při službě hlídání.

Druh článku

Benefiční koncert - PAŠIJE PODLE JANA

Zveme všechny na benefiční koncert  "Pašije podle Jana" od R. Rejška v neděli 13. dubna 2014 od 16.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

Přijďte si poslechnou svatopostní koncert od Radka Rejška v provedení místního amatérského sboru pod vedením Mgr. Václava Urbana.

Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu našich varhan.

Druh článku

Farní pouť ke sv. Zdislavě

Jablonné

V letošním roce chystá naše farnost pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí.

 

Termín: sobota 31. května 2014

Odjezd: 8.00 hod. od podloubí proti bývalému autobusovému nádraží

Předpokládaný návrat: 17.30 - 18.30 hod.

 

Program:

Zúčastníme se v 11.00 hod. mše sv., kterou bude sloužit litoměřický biskup Jan Baxant.

Druh článku

Setkání biřmovanců, Hovory o víře ...

Připomínáme setkání, která proběhnou v následujícím týdnu:
 
Čtvrtek 3.4.2014
16.00 - 17.30 hod. - otevřen kostel pro veřejnost, prosíme o zajištění služby hlídání (seznam služeb v sakristii)
19.00 hod. - fara, sál Sinai - pokračování cyklu večerů Hovory o víře
 
Pátek 4.4.2014
17.15 hod. - křížová cesta v kostele, kterou povede naše mládež

Druh článku

24 HODIN PRO PÁNA

Papež František vyhlásil na tento pátek 28.3. iniciativu "24 hodin pro Pána".
Jedná se o eucharistickou adoraci s možností svátosti smíření, která v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie začne kající bohoslužbou v 17.00 hod.
V 17.20 bude následovat křížová cesta, kterou povedou lékaři.
V 18.00 hod.  začne jako obvykle mše svatá a po ní eucharistická adorace až do soboty 29.3. do 17.00 hod.

Druh článku