Táborák

30. dubna jsme se sešli po mši svaté, která se konala ve Skorotickém kostele, při farním táboráku na Skorotické faře. Při družné náladě jsme opékali buřty, zpívali při kytaře a mladší skotačili na paloučku. Svou přítomností nám udělal radost i pater Bohumil Kolář, okolo něhož se seběhly děti, které obdaroval maličkostmi. Bohu díky za taková setkání.

Druh článku

Setkání konvertitů

12.5. 2007 se na faře v sále Sinai uskutečnilo v pořadí 2. setkání konvertitů. Celé setkání vedl pater Pavel Jančík. Setkalo se nás kolem 15. Pater Pavel nás doprovázel slovem a muzikou. Zpívali jsme ze zpěvníku Hosana dojímavé písničky převážně o Duchu Svatém a otec Pavel nám zahrál i některé písničky či popěvky z vlastní tvorby. Hlavním tématem byly etapy duchovního života na cestě víry. Jímavé bylo propojení odborného výkladu s vlastní zkušeností a příběhy ze života otce Pavla.

Druh článku

Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu 2007

Kaple navštívení P. Marie postavená v roce 1680, obnovená v roce 1815, zbořená v roce 1976, 14. dubna 2006 položen základní kámen k obnově kaple.

6. dubna 2006 se konala již druhým rokem Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu za účasti přibližně dvou set občanů Ústí nad Labem. Chtěli jsme si tím na Velký Pátek připomenout Kristovo utrpení a zároveň touto poutí duchovně přispět k úsilí o obnovení kaple na Mariánské skále. Velkou radost jsme měli i z účasti ústeckého primátora Mgr. Jana Kubaty.

 

Druh článku