Duchovní svaté přijímání

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.

Druh článku

Modlitba k aktuálními dění

Předseda Rady evropských biskupských konferencí kardinál Angelo Bagnasco a předseda Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie kardinál Jean-Claude Hollerich nás zvou ke společné modlitbě:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Druh článku

Změny bohoslužeb v souvislosti s vyhlášením stavu nouze

Milí bratři a sestry,

Situace se stále mění a reaguje na ni také list našeho pana biskupa Jana Baxanta. Vzhledem k omezení počtu účastníků veřejných i soukromých setkání na třicet, dojde také v naší farnosti k nutným změnám:

1. Tento pátek nebude v kostele NPM křížová cesta ani mše sv.

Druh článku

Na pouťke sv. Josefovi do Vaňova - zrušeno

sv. Josef

Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem zve všechny na poutní mši svatou ke sti svatého Josefa do Vaňova.

Slavnostní bohoslužba se koná v sobotu 21. března v kostele sv. Josefa ve Vaňově od 15.00 hod.

 

Pokud nevlastníte vlastní dopravní prostředek, je možné se dopravit na místo autobusem městské hromadné dopravy - linka č. 15.

Autobus odjíždí od zastávky  "Divadlo" ve 14.27 hod. (pozor! nasedněte do autobusu směr Dolní Zálezly).

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 8. 3. 2020

2. neděle postní

*       V postní době probíhají v našem kostele každý pátek od 17:15 hod. křížové cesty. V jejím vedení se střídají jednotlivé skupiny. V pátek 13. 3. povedou křížovou cestu senioři. Po mši sv. zveme všechny zájemce na modlitbu chval.

*       Setkání lékařů se uskuteční v pondělí 9. 3. od 19:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Součástí programu je diskuze na základě knihy Jana Pavla II. Paměť a identita, malé pohoštění a modlitba za rozsáhlý svět zdravotnictví. Srdečně zveme.

Příloha

Druh článku

Quo vadis

Plakát

Ve středu 11. března od 16:30 se v Univerzitní kapli UJEP koná přeložená přednáška historika prof. P. Kubína Posmrtná pouť Anežky Přemyslovny za svatozáří. Všichni jsou srdečně zváni.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 1. 3. 2020

1. neděle postní

*       Ve čtvrtek 5. 3. se uskuteční  pravidelné setkání z cyklu večerů „Hovory o víře“. Sejdeme se po mši sv. na faře, sál Sinaj. Na programu máme pokračování v úvahách o modlitbě Páně. Následuje diskuse, duchovní zkušenosti, společná modlitba. Všichni zájemci o prohloubení otázek týkajících se víry jsou zváni.

Příloha

Druh článku

SETKÁNÍ KONVERTITŮ - 7.3.2020

Srdečně zveme všechny konvertity, kteří chtějí prohloubit svou víru a svou osobní zkušeností povzbudit druhé, na setkání, která se již pravidelně  konají každého půl roku v Ústí nad Labem.
Věříme, že společně strávené chvíle při následujícím programu vás mohou obohatit a pomoci vám na další cestě víry.

Program:

9.30     malé pohoštění, bezprostřední rozhovory

10.00     téma:  Hledám Tvou tvář, Hospodine             

(přednáší: P. Pavel Jančík a P. Miroslav Šimáček)

11.15     otázky, diskuze, osobní zkušenosti

Druh článku

Postní duchovní víkend Tammím pro chlapce a mladé muže

Plakát

TAMMÍM ZRUŠEN.

Již tradičně zvou seminaristé a představení Arcibiskupského semináře v Praze všechny mladé muže a chlapce od 15 let na postní duchovní víkend, který se koná ve dnech 20. - 22. března v prostorách semináře.

Více informací na stránkách semináře.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16. 2. 2020

6. neděle v mezidobí

*        Pozvánka pro naše děti: Milé děti, zveme Vás na karneval, který proběhne 23. února od 15 do 17 hod. na faře v sále Sinaj. Uvítáme i Vaše rodiče či prarodiče, kteří mohou také přijít v maskách. 

*       Setkání seniorů z důvodu nemoci a nepřítomnosti zodpovědných za program tento měsíc odpadá.

Příloha

Druh článku