Setkání rodin - 6. září

Milí přátelé, zveme Vás na společný výlet rodin s dětmi naší ústecké farnosti, který se uskuteční již tuto neděli 6. září. Zahájíme slavením mše sv. v kostele sv. Martina v Lipové ve 14.00 hod. Poté se vydáme na krátký pěší výlet na zříceninu hradu Blansko, vzdálenou 3 km. Snad bude i příležitost opéct si buřtík či klobásku (přibalte do batůžku). Okruhem se vrátíme do Lipové. Pro ty, kteří nepojedou autem,  jede autobus ze zastávky Ústí n.L., Divadlo ve 13.10 hod., z Lipové jede zpět v 17.24 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 30. 8. 2020

22. neděle v mezidobí

*       Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*       V sakristii jsou k dispozici DVD s fotkami z prvního svatého přijímání. Rodiny, jejichž děti se této slavnosti letos účastnily, si je mohou vyzvednout.

Příloha

Druh článku

Žehnání školních pomůcek, žáků a studentů a na začátku školního roku

Po mši svaté v neděli 30. srpna v 10:30 hodin proběhne obvyklé žehnání žákům a studentům k příležitosti zahájení nového školního roku. Je možné také přinést k tomuto požehnání i školní pomůcky - brašny, učebnice, sešity,...

Druh článku

Zahájení školního roku pro děti na náboženství

Plakát

Zveme děti i rodiče na společné zahájení školního roku, které pořádají farnosti Střekov a naše farnost Ústí nad Labem. Setkáme se ve středu 2. září v 16.00 hodin v kostele na Střekově. Po bohoslužbě na děti čekají hry a soutěže a opékání. Prosíme, aby si děti věci k opékání přinesly s sebou. Rodiče během her a soutěží mohou posedět na faře a strávit čas společně.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16. 8. 2020

20. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství na nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Bližší informace naleznete též na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*      V sakristii nebo na faře v kanceláři je možné si se slevou zakoupit nově vydanou Modlitební knížku. Cena 120,- Kč.

Příloha

Druh článku

Svěcení Mariánského sloupu

Plakát

Tuto sobotu, 15. srpna 2020 se uskuteční svěcení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

V 10.00 hod bude v Týském chrámu slavena mše svatá kardinálem Dominikem Dukou a poté proběhne svěcení Mariánkého sloupu, který byl po 102 letech znovu postaven. Srdečně zveme na tuto pouť. Pohodlně lze dojet rychlíkem na hlavní nádraží Praha a pak pěšky dojít na místo slavnosti. Navrhovaný čas odjezdu: 7.22 hod.

Srdečně zveme.

P. Miroslav Šimáček, arciděkan

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 2. 8. 2020

18. neděle v mezidobí

*     Pátek 7. 8. je prvním pátkem v měsíci. Využijme možnosti přijmout svátost smíření a eucharistie – tento den je spojen s mimořádnými milostmi. Po mši sv. následuje pravidelná eucharistická adorace.

*      Slavnostní bohoslužba ke cti a chvále Matky Boží Panny Marie spojená s požehnáním obnoveného Mariánského sloupu v Praze se v chrámu Matky Boží před Týnem bude slavit v sobotu 15. srpna 2020 od 10.00 hod. Více také na nástěnce a webu.

Příloha

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2020

Růženec

Na následující čtvrtletí bychom se modlili na tyto úmysly.

Červenec:

 • Za zdárný průběh farního tábora.
 • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro kněze ústeckých farností a novokněze.
 • Za ochranu těla i duše dětí během prázdnin a za uzdravení dítěte po úrazu.

Srpen:

Druh článku

Zpravodaj Setkávání - červen 2020

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XXI. ročník - 1. číslo

Obsah:

 • Úvodní slovo
 • 100 let od výročí narození Jana Pavla II.
 • Pontifikát v datech a číslech
 • Připomínáme si 800. výročí narození svaté Zdislavy
 • Pěší pouť do Jablonného
 • Století Karla Otčenáška
 • První svaté přijímání dětí
 • Křest dospělých
 • Letní dětský tábor
 • Inspirace na prázdniny

Farní ohlášky z neděle 10. 5. 2020

5. neděle velikonoční

*      Od 11. května včetně platí o bohoslužbách omezení počtu na 100 lidí. Bohoslužby v našem kostele se budou konat po celý týden večer v 18:00 hod, kromě středy, kdy je mše sv. ráno v 8:00 hod. Žádáme o dodržování hygienických předpisů.

*     Nedělní mše sv. 17. 5. bude sloužena v 8:00 hod., 9:00 hod. a v 10:00 hod., též v počtu 100 osob.

*     Naše nemocné rádi na požádání navštívíme v jejich domovech.

Příloha

Druh článku

Týden modliteb za povolání

I letos po zcela zvláštním způsobem prožité postní době a Velikonocích slavíme spolu s církví po celém světě Týden modliteb za duchovní povolání (27. duben – 3. květen), který vyvrcholí již tradičně na 4. neděli velikonoční, tedy na neděli Dobrého pastýře, 57. Světovým dnem modliteb za povolání.

Čtyři slova povolání

Papež František k této příležitosti připravil i tentokrát své poselství, ve kterém se v krátkosti pozastavuje nad evangelním příběhem o neklidné plavbě učedníků po rozbouřeném Tiberiadském jezeře.

Druh článku

Kurz animátorů 2020-2022

V příloze informace k novému kurzu animátorů od srpna 2020 do srpna 2022. Pořádá Diecézní centrum pro mládež.

Kdo je animátor? Křesťan, co bere vážně svou víru, Kristův svědek, ochotný žít a sloužit ve společenství, převzít odpovědnost, jako první čelit překážkám, neprosazuje sebe a hlavně chce druhé vést k Bohu.

 

Druh článku