Přihláška na farní tábor 18. - 31. července 2020 ve Svitavě

Plakát

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o náš tábor. Bereme v potaz současnou situaci, která není zrovna nejpříznivější. Kapacita tábora (50 míst) se zatím nemění, může se však stát, že dojde k omezením, která plný počet účastníků neumožní. Pokud se tak stane, bude o účasti rozhodovat datum přihlášení (tedy čím dříve děti přihlásíte, tím větší pravděpodobnost účasti mají).V případě jiných omezení se budeme snažit rozhodnout co nejlépe v zájmu všech.

Druh článku

Obnovení veřejných bohoslužeb - již od této neděle

V návaznosti na usnesení vlády č. 452 ze dne 23. dubna 2020 obnovujeme veřejné bohoslužby v naší farnosti a to od neděle 26. dubna. V první fázi je počet účastníků omezen na 15 a to včetně kněze. Postupně se počet účastníků bude navyšovat až do 8. června, kdy mají restrikce zcela pominout. Vše se ale může průběžně měnit dle vývoje počtu onemocnění. Prozatím je platný tento plán:

Velikonoční pozdrav

Milí farníci a farnice, milí přátelé,

srdečně vás všechny zdravím ve Svatém týdnu, kdy si připomínáme největší událost v dějinách lidstva - Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V důsledku epidemie, která se rozšířila po celém světě, budeme tyto Velikonoce prožívat jinak, než jsme zvyklí. Nyní záleží na osobní iniciativě každého z nás. Bez překážek se můžeme modlit, rozjímat Boží slovo, setkávat se v rodinném kruhu a dělit se o své zkušenosti. Podle daných možností také přijmout svátosti.

Druh článku

Dopis otce biskupa Jana k Velikonocům

Foto

Drazí moji diecézáni,
v posledních dnech jsem sepsal a rozeslal několik dopisů, adresovaných některým z Vás. Dnes, před vstupem do letošního Svatého týdne, se tímto obracím na Vás všechny, své diecézány, mně Bohem svěřené, v době vyhlášeného nouzového stavu a trvající karantény. V současné krizové situaci, značně ovlivňující každoroční předvelikonoční pastorační praxi, si vybavuji tři roky staré okolnosti mého osobního života.

Příloha

Druh článku

Velikonoce 2020 v naší farnosti

Fotka

Velikonoce 2020 jsou příležitostí, abychom je prožili ve větším sepětím s Ukřižovaným Kristem, než jindy. Stále platí opatření vlády a instrukce otce biskupa, a proto nemůžeme slavit nejdůležitější a nejkrásnější obřady celého liturgického roku veřejně. Chceme vám tedy nabídnout alespoň možnost připojit se ke slavení obřadů prostřednictvím živého přenosu z kaple a našeho farního kostela. Věříme, že i tímto způsobem obdržíme hojnost Božího požehnání.

Pastýřský okružní dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

Biskup Jan

Drazí moji diecézáni, bratři a sestry v Kristu,
všechny Vás zdravím v nelehké a mimořádné době, kdy se dosud nebezpečně šíří zákeřný virus a zasahuje do našich měst, obcí, farností i rodin. Křesťan, spoléhající na Ježíše Krista Spasitele, může v současné situaci sice s rozechvělým, ale přece jen oddaným srdcem, vypozorovat příležitost k zocelení své víry v Boha.

Druh článku

Mládeži

Plakát

Od neděle 29. března prožíváme týden modliteb za mládež. Přikládáme tedy brožuru vydanou k této příležitosti. Mládeži napsal osobní dopis také náš otec biskup Jan. Naleznete jej mezi přílohami tohoto článku spolu s modlitbou za mládež. A jako náhradu za v celé republice zrušená diecézní setkání mládeže, která se měla konat většinou v sobotu před Květnou nedělí, připravila Sekce pro mládež ČBK pořad VSTAŇ na TV NOE - v sobotu v 17.00 hod - info také v příloze článku.

Druh článku

Reflexe o krizi, která není jenom zdravotní

Foto

Mezinárodní Observatorium sociální nauky církve kardinála Van Thuâna, které působí v severoitalském Terstu, na svém webu zveřejnilo úvahu svého zakladatele a emeritního předsedy, věnovanou současnému dění. Terstský arcibiskup Giampaolo Crepaldi v ní přispívá do debaty o pandemii. Stojí za vaši pozornost.

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - duben 2020

Foto

Protože jsme se nemohli společně setkat, po poradě s Pavlem Böhmem bych pro následující měsíc navrhoval tyto úmysly:

  • za vědce, za nalezení léku a vakcíny pro zastavení současné epidemie,
  • za nemocné a umírající,
  • za vládní představitele, za lékaře, zdravotníky a dobrovolníky.

Po celý rok 2020 se pak modlíme také:

  • za živé a zemřelé členy společenství živého růžence,
  • za mír na celém světě.

Druh článku

Meditace papeže Františka při mimořádném požehnání Urbi et Orbi

Foto

V páteční podvečer se na prostranství před Bazilikou sv. Petra konala mimořádná pobožnost spojená s adorací Nejsvětější svátosti a eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které ve streamingovém přenosu a před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Petrův nástupce.

Celý záznam je k dispozici zde.

Nejprve zazněl úryvek z Markova evangelia (Mk 4,31-45):

Druh článku

Inspirace pro děti

Inspirace pro děti

Brněnské katechetické centrum připravilo pro děti videa s nedělní katechezí.

Je krátké a přitom hodně zajímavé - se spoustou obrázků, fotografií, záběrů z přírody i ze Svaté země. K videu je přiložen list s obrázkem a s úkoly pro danou neděli.

Najdete na adrese:  https://kc.biskupstvi.cz/namety-detske-mse/

Kdo má rád luštěnky, rébusy, omalovánky, hledejte na webu www.deti.vira.cz.

Druh článku

Intence v době mimořádných opatření

Mešní úmysly - intence - sloužíme i nyní v daném termínu, jak bylo požadováno, jen čas je jiný - v tomto období sloužíme pravidelně v 8.00. Kdyby někdo požadoval odsunutí intence z důvodu, že chce být na mši svaté fyzicky přítomen, může se nám ozvat.

I v tomto období rádi odloužíme mši svatou na vaše úmysly. Je možné nám daný úmysl zavolat, napsat e-mailem na kaplan@farnost-usti.cz nebo napsat do komentáře k tomuto článku a v odpovědi na tento komentář pak bude termín, kdy bude mše svatá odsloužena.

Druh článku

Společná modlitba Otče náš, mimořádné odpustky a mimořádné požehnání Urbi et Orbi

Papež František prosí všechny křesťany, aby se ve středu 25. března o slavnosti Zvěstování Páně v pravé poledne zastavili a pomodlili modlitbu Otče náš. Více zde.

Druh článku

Katolický týdeník zdarma ke stažení

Foto

Vážení čtenáři Katolického týdeníku,

po dobu mimořádných vládních opatření, která mají omezit šíření nákazy koronavirem, kdy bohužel distribuce Katolického týdeníku v různých místech naší země i do zahraničí poněkud vázne, jsme se rozhodli Vám naše/vaše noviny zpřístupnit ke stažení zdarma prostřednictvím internetu na našich webových stránkách.

Druh článku

Pastoračně-organizační opatření od 24.03.2020 do odvolání

Znak

Všem duchovním správcům a statutárním orgánům farností a zaměstnancům Litoměřického biskupství, včetně biskupské kurie

PASTORAČNĚ-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ, platné od úterý 24.03.2020, až do odvolání

S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR prodloužit dobu celostátní karantény, vydávám toto nové opatření:

Druh článku