Modlitba v rodině - 4. neděle postní

Stav nouze sice stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti, přesto můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy i o další postní neděli. Předkládáme návrh, jak prožít rodinnou bohoslužbu ve společenství s celou církví. Každá rodina si jej může přizpůsobit vlastním možnostem. Převzato z www.cirkev.cz.

Druh článku

Online přenosy bohoslužeb a pobožností z naší farnosti

V této mimořáné době bychom vám rádi nabídli živý přenos vybraných bohoslužeb slavených soukromě v naší kapli Panny Marie na faře. Přenos je dostupný na stránce http://www.farnost-usti.cz/prenos-bohosluzeb-poboznosti (dostupné přes menu vlevo). Sledujte prosím webové stránky - sekci pořad bohoslužeb, tam naleznete plánované přenosy.

Před přenosem nebo v případě přerušení je vždy potřeba aktualizovat načtenou stránku (např. klávesou F5).

Organizační opatření pro osmidenní dobu celostátní karantény, tj. od pondělí 16.03. do úterý 24.03.2020

Znak

Všem duchovním správcům a statutárním orgánům farností 
a zaměstnancům Litoměřického biskupství, včetně biskupské kurie

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

pro osmidenní dobu celostátní karantény, tj. od pondělí 16.03. do úterý 24.03.2020

S ohledem na vládní vyhlášení o celostátní karanténě, znamenající zákaz volného pohybu (s výjimkami nutných cest k zajištění života svých blízkých a života svého), vydávám toto opatření:

Druh článku

Vyhlášení vlády k omezení pohybu osob

Milí bratři a sestry,
vzhledem k novému vyhlášení vlády k omezení pohybu osob, chceme přijmout nové pokyny a proto oznamuji, že bohoslužby nemohou z tohoto důvodu do odvolání probíhat. Doporučuji tedy prohloubit osobní modlitbu, případně konat domácí bohoslužbu, jak je nabídnuta na webových stránkách pražského arcibiskupství. Je potešitelné, že ve vyjímkách pro pohyb, je také uvedena individuální duchovní péče. Zde uvádím příslušný odstavec:
* Mimo zákaz je také výkon povolání nebo činnosti sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel, zásobování a rozvážkové služby.

Druh článku

Duchovní svaté přijímání

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.

Druh článku

Modlitba k aktuálními dění

Předseda Rady evropských biskupských konferencí kardinál Angelo Bagnasco a předseda Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie kardinál Jean-Claude Hollerich nás zvou ke společné modlitbě:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Druh článku

Změny bohoslužeb v souvislosti s vyhlášením stavu nouze

Milí bratři a sestry,

Situace se stále mění a reaguje na ni také list našeho pana biskupa Jana Baxanta. Vzhledem k omezení počtu účastníků veřejných i soukromých setkání na třicet, dojde také v naší farnosti k nutným změnám:

1. Tento pátek nebude v kostele NPM křížová cesta ani mše sv.

Druh článku