Zpravodaj Setkávání - březen 2019

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XX. ročník - 1. číslo

Obsah:

  • Postní doba
  • Ohlédnutí za rokem 2018
  • Tým našich kostelníků
  • Farní charita
  • Již 55 let hraje ke cti a slávě Boží
  • Výuka náboženství
  • Společenství mládeže
  • Info z naší farnosti a očekávané akce
  • Zajímavá výročí
  • Interview s otcem Mirkem Šimáčkem

Setkání konvertitů

Srdečně zveme všechny konvertity na setkání v sobotu 9. března od 9.30 hodin na faru - sál Sinaj (3. patro). Téma Na cestě víry přednese Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze.

Program:

  9.30     přivítání, přestavení

10.00     téma: Na cestě víry

Druh článku

Jarní prázdniny v Příchovicích

Zveme děti a mládež na společný pobyt do Příchovic během jarních prázdnin. Sraz je v pátek 8. března v 14.50 hodin na hlavním vlakovém nádraží. Návrat v sobotu v 16. března v 18.38 opět na hlavní nádraží. Je potřeba stále zimní obuv a oblečení. Více informací v příloze.

Příloha

Druh článku

Pastýřský list o kráse kněžského povolání

Bratři a sestry,
když Ježíš Kristus začínal své veřejné působení, vyvolil si skupinu mužů, kteří by byli svědky toho, kým byl, co prožil, učil a konal, a především jeho kříže i jeho vzkříšení. Svědectví těchto mužů se stalo trvalým a nezbytným základem naší víry i naší spásy. Od něj se pak s pomocí Ducha svatého odvinula existence církve a apoštolská tradice, tedy děj, jímž je od člověka k člověku a od pokolení do pokolení předáván Boží vztah k člověku. Nebýt toho, že Pán vyvolil a povolal apoštoly, neměli bychom s Ním dnes podíl.

Druh článku

Novinky ohledně webových stránek

V těchto dnech jsme začali používat novou adresu www.farnost-usti.cz a dokončili migraci webových stránek na nejnovější verzi redakčního systému Drupal 8. V souvislosti s těmito změnami jsme zároveň webové stránky přesunuli na komerční hosting.

Stará adresa www.usti.farnost.cz slouží již jen k přesměrování na novou adresu.

V následujícím období se zaměříme na obsahovou aktualizaci a zpřehlednění pomocí rozdělení do sekcí.