Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2020

Růženec

Na následující čtvrtletí bychom se modlili na tyto úmysly.

Červenec:

 • Za zdárný průběh farního tábora.
 • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro kněze ústeckých farností a novokněze.
 • Za ochranu těla i duše dětí během prázdnin a za uzdravení dítěte po úrazu.

Srpen:

Druh článku

Zpravodaj Setkávání - červen 2020

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XXI. ročník - 1. číslo

Obsah:

 • Úvodní slovo
 • 100 let od výročí narození Jana Pavla II.
 • Pontifikát v datech a číslech
 • Připomínáme si 800. výročí narození svaté Zdislavy
 • Pěší pouť do Jablonného
 • Století Karla Otčenáška
 • První svaté přijímání dětí
 • Křest dospělých
 • Letní dětský tábor
 • Inspirace na prázdniny