Farní ohlášky z neděle 30. 8. 2020

22. neděle v mezidobí

*       Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*       V sakristii jsou k dispozici DVD s fotkami z prvního svatého přijímání. Rodiny, jejichž děti se této slavnosti letos účastnily, si je mohou vyzvednout.

Příloha

Druh článku

Žehnání školních pomůcek, žáků a studentů a na začátku školního roku

Po mši svaté v neděli 30. srpna v 10:30 hodin proběhne obvyklé žehnání žákům a studentům k příležitosti zahájení nového školního roku. Je možné také přinést k tomuto požehnání i školní pomůcky - brašny, učebnice, sešity,...

Druh článku

Zahájení školního roku pro děti na náboženství

Plakát

Zveme děti i rodiče na společné zahájení školního roku, které pořádají farnosti Střekov a naše farnost Ústí nad Labem. Setkáme se ve středu 2. září v 16.00 hodin v kostele na Střekově. Po bohoslužbě na děti čekají hry a soutěže a opékání. Prosíme, aby si děti věci k opékání přinesly s sebou. Rodiče během her a soutěží mohou posedět na faře a strávit čas společně.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16. 8. 2020

20. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství na nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Bližší informace naleznete též na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*      V sakristii nebo na faře v kanceláři je možné si se slevou zakoupit nově vydanou Modlitební knížku. Cena 120,- Kč.

Příloha

Druh článku

Svěcení Mariánského sloupu

Plakát

Tuto sobotu, 15. srpna 2020 se uskuteční svěcení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

V 10.00 hod bude v Týském chrámu slavena mše svatá kardinálem Dominikem Dukou a poté proběhne svěcení Mariánkého sloupu, který byl po 102 letech znovu postaven. Srdečně zveme na tuto pouť. Pohodlně lze dojet rychlíkem na hlavní nádraží Praha a pak pěšky dojít na místo slavnosti. Navrhovaný čas odjezdu: 7.22 hod.

Srdečně zveme.

P. Miroslav Šimáček, arciděkan

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 2. 8. 2020

18. neděle v mezidobí

*     Pátek 7. 8. je prvním pátkem v měsíci. Využijme možnosti přijmout svátost smíření a eucharistie – tento den je spojen s mimořádnými milostmi. Po mši sv. následuje pravidelná eucharistická adorace.

*      Slavnostní bohoslužba ke cti a chvále Matky Boží Panny Marie spojená s požehnáním obnoveného Mariánského sloupu v Praze se v chrámu Matky Boží před Týnem bude slavit v sobotu 15. srpna 2020 od 10.00 hod. Více také na nástěnce a webu.

Příloha

Druh článku