Zpravodaj Setkávání - březen 2021

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XXII. ročník - 1. číslo

Obsah:

 • Rozpis velikonočních bohoslužeb
 • Úvodní slovo
 • Z listu papeže Františka "Patris Corde"
 • P. Jan Rybář
 • 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
 • Farníci kolem nás
 • Velikonoce - Chrám Božího hrobu

Denní modlitba církve a prostor k rozjímání během tridua

Plakát

Srdečně zveme na společnou modlitbu církve o velikonočním triduu.

Zelený čtvrtek

 • po večerních obřadech do 22.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Velký pátek

 • 8.30  hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
 • 9.00 - 12.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Bílá sobota

 • 8.30 hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
 • 9.00 - 15.00 hod. - modlitba u Božího hrobu

Zmrtvýchvstání Páně

 • 18.00 - slavnostní nešpory

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21. 3. 2021

5. neděle postní

*      Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*      Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost k přijetí svátosti smíření. Doporučuje se zvláště nyní v postní době.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14. 3. 2021

4. neděle postní

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost k přijetí svátosti smíření. Doporučuje se zvláště nyní v postní době.

Příloha

Druh článku

List papeže Františka o sv. Josefu - Patris corde

Apoštolský list Svatého otce Františka "Patris Corde" u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve

Otcovským srdcem: tak miloval Josef Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván „synem Josefovým.

Dva evangelisté, Matouš a Lukáš, kteří ho zmiňují, o něm nemluví mnoho, ale přece jen dostatečně, aby bylo možné pochopit, jakým byl otcem a jaké poslání mu Prozřetelnost svěřila.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 7. 3. 2021

3. neděle postní

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Křížové cesty se konají v době postní každý pátek od 17:15 hod.

Příloha

Druh článku