Díky za Noc kostelů

Milí přátelé,

Upřímně děkuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem, viditelným i duchovním, podíleli na přípravě a průběhu Noci kostelů. Jen těch, kteří nabídli konkrétní pomoc, bylo kolem čtyřiceti.Věřících i lidí, kteří do kostela nechodí. Pan primátor Mgr. J. Kubata naši iniciativu zaštítil, Paní Mgr. Jarošová z oddělení kultury a sportu o ní informovala ostatní orgány magistrátu města. Nejvíc práce nesli na bedrech asi tři lidé: Jitka Gazdová, Petr a Bára Matulovi. Velmi pomohli mladí z vysokoškolského a někteří ze středoškolského spolča a zaměstnanci farního pracovního týmu (např. úklid kostela, čištění oltářů). Někteří z Vás pomohli s rozmísťováním plakátů a letáků, s přípravou výborného občerstvení. Asi šest mužů se vystřídalo při dohledu na hladký průběh večera. Pan Mgr. Houfek z Ústeckého Muzea poutavě vyprávěl o historii kostela, jeho vztahu k městu v dějinách i o původu některých prvků interieru. Hudební program zajistil pěvecký sbor děvčat Concordia Canticum z SOŠ Stará 100, náš varhaník pan Urban se sborem pro duchovní hudbu a jeho syn Vojtěch Urban, který nádherně zahrál na violoncello. Farní komorní sbor pod vedením Marušky Gottfriedové provedl pásmo biblických čtení a zpěvů. Poděkování patří také křesťanům jiných křesťanských denominací v Ústí n. L., s nimiž jsme Noc kostelů společně zakončili ekumenickou modlitbou za město a národ, provázenou zpěvy z Taizé. Během celého večera navštívilo náš kostel asi 250 lidí, z toho možná 60% těch, kdo do kostela běžně nechodí. Jedna z návštěvnic se následující den objevila v kostele a velmi nám děkovala - závěrečná modlitba se dotkla jejího srdce.

Mě osobně Noc kostelů přinesla zkušenost důležitou pro příští léta.Věřím, že společné dílo sblížilo a k Bohu přiblížilo nejen naše „nevěřící“ přátele, ale i nás samotné, kdo jsme se na něm podíleli. Není právě toto tím nějdůležitějším?

Fotky z Noci kostelů u nás si můžete prohlédnout na http://tecum.rajce.idnes.cz/nockostelu_UL/.

S pozdravem

Jirka