Žehnání lanovky

V úterý 7. prosince bude v centru Forum zahájen provoz lanovky. V 10.00 hod. ji požehná ústecký arciděkan P. Miroslav Šimáček s prosbou, aby bezpečně sloužila k rekreaci i odpočinku zdejších obyvatel. Ať je také připomínkou všem, kteří s ní budou cestovat směrem vzhůru, že všechny naše životní cesty mají směřovat k tomu, který je dárcem plnosti života a věčného štěstí.

Druh článku