Setkání biřmovanců a lékařů

Připomínáme pravidelná setkání na faře, která se uskuteční v příštím týdnu:
 
sobota 8. února v 10.00 hod. - sál Sinaj - Příprava na biřmování (účast nutná!)
pondělí 10. února v 19.00 hod. - sál Jana Pavla II - Setkání lékařů