Křížové cesty v postní době

V postní době se bude konat každý pátek od 17.15 hod. (přede mší svatou) křížová cesta, kterou povedou jednotlivá společenství.
Začínáme v pátek 7. března!

Druh článku