Postní rekolekce - 21. a 22. března 2014

V rámci postní doby připravila farnost postní rekolekci, kterou koná P. Bohumil Kolář.
 
PROGRAM
 
Hlavní téma: Přemáhej zlo dobrem (Řím 12,21)
 
Pátek 21.3.2014
 
      v 18 hod. při mši svaté  -  1 přednáška: Stavět na skále nebo na písku
 
 
Sobota 22.3.2014
 
     v 9.30 hod., sál Jana Pavla II - 2 přednáška: My a ti druzí
 
     v 11 hod., sál Sinai - s biřmovanci - Budoucnost. Čím budu?
 
     v 15.30 hod., sál Jana Pavla II - 3. přednáška: Poklady, které rozdáváním rostou
 
     v 17.00 hod., kostel - příležitost ke svátosti smíření
                                        zpovídá P. Bohumil a tři další kněží
 
     v 18.00 hod., kostel - mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných
                                           4. přednáška: Rodina - základ společnosti
 
   
 

Druh článku