Setkání biřmovanců, lékařů

Připomínáme, že v sobotu 8. března 2014 pokračuje příprava na biřmování. Účast nutná!
 
Setkání lékařů proběhne druhé pondělí v březnu, tedy 10. března v 19.00 hod. na faře.

Druh článku