Současné dokumenty papeže Františka

Dovolte nám představit dva dokumenty papeže Františka vydané v České republice:
 
EVANGELII GAUDIUM (Radost evangelia) - apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě. Vydalo nakladatelství Paulinky, spojení: knihkupectvi@paulinky.cz
 
LUMEN FIDEI (Světlo víry) - encyklika. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, spojení sekretariat@kna.cz
 
V kostele na nástěnce jsou uvedeny citáty z těchto dokumentů pro zamyšlení a povzbuzení k jejich přečtení.
Uvedené dokumenty je možné si objednat také v Knihkupetví pod věží (naproti kostelu).