Současné dokumenty papeže Františka

Dovolte nám představit dva dokumenty papeže Františka vydané v České republice:

 

EVANGELII GAUDIUM (Radost evangelia) - apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě. Vydalo nakladatelství Paulinky, spojení: knihkupectvi@paulinky.cz

 

LUMEN FIDEI (Světlo víry) - encyklika. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, spojení sekretariat@kna.cz

 

V kostele na nástěnce jsou uvedeny citáty z těchto dokumentů pro zamyšlení a povzbuzení k jejich přečtení.

Uvedené dokumenty je možné si objednat také v Knihkupetví pod věží (naproti kostelu).

Druh článku

Farnost