24 HODIN PRO PÁNA

Papež František vyhlásil na tento pátek 28.3. iniciativu "24 hodin pro Pána".
Jedná se o eucharistickou adoraci s možností svátosti smíření, která v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie začne kající bohoslužbou v 17.00 hod.
V 17.20 bude následovat křížová cesta, kterou povedou lékaři.
V 18.00 hod.  začne jako obvykle mše svatá a po ní eucharistická adorace až do soboty 29.3. do 17.00 hod.
V sobotu v 17.00 hod. bude adorace zakončena modlitbou večeních chval z následující neděle. Svátost smíření, kromě obvyklé půl hodiny před každou mší svatou, bude možno ještě přijmout v sobotu od 9.00 hod.  do 12.00 hod.
 
Prosíme o pomoc se zajištění služeb při otevření kostela, seznam je na stolku v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Druh článku