Setkání biřmovanců, Hovory o víře ...

Připomínáme setkání, která proběhnou v následujícím týdnu:
 
Čtvrtek 3.4.2014
16.00 - 17.30 hod. - otevřen kostel pro veřejnost, prosíme o zajištění služby hlídání (seznam služeb v sakristii)
19.00 hod. - fara, sál Sinai - pokračování cyklu večerů Hovory o víře
 
Pátek 4.4.2014
17.15 hod. - křížová cesta v kostele, kterou povede naše mládež
po mši svaté - eucharistická adorace
 
Sobota 5.4.2014
10.00 hod. - fara - setkání biřmovanců

Druh článku