Křížová cesta na Horku u Chlumce

Kaple Horka u Chlumce

8. března 2015 se uskuteční křížová cesta za obyvatele Ústecka ke kapli Nejsvětější Trojice na Horce u Chlumce.

Začneme  ve 14:30 hod. u kostela sv. Havla v Chlumci. Zde bude po skončení křížové cesty sloužena mše sv. od 16:00 hod.

Vyjděme na křížovou cestu za Pánem Ježíšem, který je i dnes vysmíván a popliván.

Pojďme se společně modlit za všechny obyvatele našeho kraje. Vyprošujme tomuto „misijnímu území“ požehnání, srdce lidí otevřená pro Krista i dostatek duchovních pastýřů.

Plakátek je zde.

 

Druh článku

Farnost