Národní eucharistický kongres 2015

Česká biskupská konference vyhlásila rok 2015 jako přípravu na národní euchariskický kongres. Jako příprava v naší farnosti, se bude konat v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie každý čtvrtek eucharistická adorace přede mší svatou od 17.15 hod.
 
Národní konference o eucharistii bude probíhat v Brně na biskupském gymnáziu ve dnech 15. - 17. října 2015. Padlo rozhodnutí, že každá diecéze může vyslat na tuto konferenci dvacet účastníků. Podrobnosti budou zveřejňovány na internetových stránkách www.nek2015.cz

Druh článku