Jak proběhl "Misijní jarmark"

V neděli 22. března 2015 si členové Misijního klubka dětí pro nás připravili pomlázky, velikonoční pohlednice a napekli spoustu perníčků a nabízeli je na tzv. "Misijním jarmarku" za dobrovolný příspěvek.

Výtěžek činíl 9.530,- Kč. Tato částka byla odeslána na účet Papežských misijních děl a bude využita na podporu projektů v africké Keni.
Velký dík patří všem dárcům, dětem z misijního klubka a jejich spolupracovníkům!

Druh článku