Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem v době velikonoční

Bohoslužby v době velikonoční naleznete na záložce "bohoslužby" v hlavním menu.
 
V našem kostele Nanebevzetí Panny Marie se konají ve Svatém týdnu tyto bohoslužby a akce:
 
29.3. - Květná neděle - památka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma, mše. sv. v 9.00 a 10.30 hod.
 
30.3. - 1.4. mše svaté dle pravidelného pořádku
 
2.4.- Zelený čtvrtek - památka poslední večeře, ustanovení svátosti Těla a Krve Páně
8.15 - 15.30 hod. - Zelenočtvrteční výšlap na Varhošť - výlet pro děti a mládež
od 17.00 hod. možnost přistoupit ke svátosti smíření - pravidelná čtvrteční eucharistická adorace přede mší sv. se nebude konat
18.00 hod. - mše svatá
19.00 - 22.00 hod. - adorace v Getsemanské zahradě (prosíme o pomoc při zajištění služby při otevření kostela v době adorace)
 
3.4.- Velký pátek - připomínka ukřižování Ježíše Krista
9.00 - 12.00 hod. - adorace  (prosíme o pomoc při zajištění služby při otevření kostela v době adorace)
14.00  - pouť na Mariánskou skálu s modlitbou křížové cesty. Pouť uskutečníme s úmyslem za duchovní obrodu města a celého kraje. Doprovodí nás též primátor města. Sraz před kostelem.
17.00 hod. - Velkopáteční obřady
 
4.4. - Bílá sobota
9.00 - 17.00 hod. - adorace u Božího hrobu - příležitost k tiché osobní modlitbě, připomínka Ježíšova hrobu
21.30 hod. - Velikonoční vigílie - obřady Velké noci - největší slavnost křesťanů - Ježíšovo Zmrtvýchvstání
 
5.4. - Boží hod velikonoční - oslava Kristova Vzkříšení
9.00 a 10.30 hod. - nedělní mše svaté
 
6.4. - pondělí velikonočního oktávu
9.00 a 10.30 hod. - mše svaté
         

Druh článku