Papež František vyhlásil Svatý rok Milosrdenství

Dne 11. 4. 2015 byla v Římě vydána bula "Misericordiae Vultus" papeže Františka vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství:
"Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském."
"Potřebujeme neustále rozjímat o milosrdenství. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice."
"Jsou chvíle, kdy jsme ještě silněji voláni upřít svůj zrak k milosrdenství, abychom se stali účinným znamením Otcova jednání. Proto jsem vyhlásil Mimořádné jubileum Milosrdenství jako dobu příhodnou pro církev, aby umožnila věřícím vydávat silnější a účinnější svědectví," píše v bule papež František.
Svatý rok Milosrdenství bude zahájen 8. prosince 2015 na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie a zakončí jej liturgická slavnost Krista Krále 20. listopadu 2016.
V tomto mimořádném čase milosti "svěříme život církve, celé lidstvo a nezměrné veškerenstvo Kristu Pánu, aby nám udělil své milosrdenství."
Celý text buly Misericordiae Vultus naleznete zde.

Druh článku