Noc kostelů 2015

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program:
18:00 – 18:45  Mše svatá
18:45 – 19:00  Akatist
                 Východní mariánský zpěv
19:00   Ideologie genderu: Hrozba nové totality?
                 Přednáška zástupkyně evropské ženské organizace New Women for Europe (Nové ženy pro Evropu) se sídlem v Bruselu
20:30 – 21:30  Moderní křesťanské písně se čtením z bible
                  Hrají, zpívají a recitují studenti farnosti
21:30 – 22:00  Z historie kostela
                  Přednáška ředitel ústeckého muzea V. Houfek s dataprojekcí
22:00 – 23:00  Volná prohlídka kostela a kůru za doprovodu varhan
                  Na varhany hraje ředitel kůru V. Urban
23:30 – 24:00  Modlitba za město
                  Modlitby a zpěvy z Taizé
Vstup bezbarierový s pomocí
                                                         VSTUP VOLNÝ
Více na WWW.NOCKOSTELU.CZ