Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem v době velikonoční

Bohoslužby v době velikonoční naleznete na záložce "bohoslužby" v hlavním menu.
 
V našem kostele Nanebevzetí Panny Marie se konají ve Svatém týdnu tyto bohoslužby a akce:
 
20.3. - Květná neděle - památka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma,
mše. sv. v 9.00 a 10.30 hod.

 
21.3. - 22.3. mše svaté dle pravidelného pořádku
 
23.3. v 8.00 hod - mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
         v 17.00 hod. mše svatá v kapli Panny Marie na faře, při které biskup Pavel Posád posvětí novou křéžovou cestu

 
24.3. - Zelený čtvrtek - památka poslední večeře, ustanovení svátosti Těla a Krve Páně
18.00 hod. - mše svatá
19.00 - 22.00 hod. - adorace v Getsemanské zahradě (prosíme o pomoc při zajištění služby při otevření kostela v době adorace)

 
25.3.- Velký pátek - připomínka ukřižování Ježíše Krista
Den přísného půstu.
9.00 - 12.00 hod. - adorace  (prosíme o pomoc při zajištění služby při otevření kostela v době adorace)
14.00  - pouť na Mariánskou skálu s modlitbou křížové cesty. Pouť uskutečníme s úmyslem za duchovní obrodu města a celého kraje. Sraz před kostelem.
17.00 hod. - Velkopáteční obřady

 
26.3. - Bílá sobota
9.00 - 15.00 hod. - adorace u Božího hrobu - příležitost k tiché osobní modlitbě, připomínka Ježíšova hrobu
21.30 hod. - Velikonoční vigílie - obřady Velké noci - největší slavnost křesťanů - Ježíšovo Zmrtvýchvstání

 
27.3. - Boží hod velikonoční - oslava Kristova Vzkříšení
Pozor změna zimního času na letní!
9.00 a 10.30 hod. - nedělní mše svaté

 
28.3. - pondělí velikonočního oktávu
9.00 a 10.30 hod. - mše svaté

Druh článku