SETKÁNÍ KONVERTITŮ 21. května 2016

Fotka

Zveme všechny konvertity na společné setkání v sobotu 21.5.2016 v budově arciděkanství v Ústí nad Labem. Plakátek zde.

Sejdeme se v 10 hod. dopoledne v sále Sinaj (3. patro).

Tématem setkání je "Etapy na cestě duchovního života", podtéma: "Pomoc na duchovní cestě: modlitba, svátosti, Boží slovo, společenství"

 

Vlastní program setkání:

 

10.00     začátek , přivítání, úvodní slovo

 

10.10     přednáška "Etapy na cestě duchovního života", přednáší P. M. Šimáček

 

10.40     přestávka

 

10.50     přednáška "Pomoc na duchovní cestě: modlitba - svátosti - Boží slovo - společenství", přednáší P. P. Jančík

 

11.20     diskuse, otázky a odpovědi, osobní svědectví

 

12.25     modlitba Anděl Páně

 

12.30     oběd

 

13.15     závěrečné slovo, návrhy na příští setkání

 

13.30     závěrečná modlitba, krátká adorace v kapli

 

14.00     předpokládaný konec

 

Těšíme se na setkání s vámi.

Druh článku

Farnost