Rozjímání nad filmem Don Bosco

Plakát

Zveme na rozjímání nad filmem Don Bosco ve čvrtek 14. února 2019 v 19.00 hodin po mši svaté na faře v sále Sinaj. Zváni jsou všichni, nejen mládež.

Druh článku

Farnost