Postní farní rekolekce

Tvář Krista z Turínského plátna

Zveme na postní rekolekci pro celou farnost, která se uskuteční v sobotu 6. dubna na faře. Povede ji Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský na téma "Tajemství Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého z pohledu Turínského plátna".

"Abychom věřili v Ježíše Krista, vtěleného Božího Syna, našeho Pána a Spasitele, nepotřebujeme Turínské plátno. Přesto je užitečné podrobněji poznat tuto podivuhodnou relikvii, která se stala předmětem zkoumání vědců z nejrůznějších oborů a která se navíc podivuhodně shoduje s popisem Kristova umučení ve všech evangeliích a skrývá v sobě i tajemství otevírající se směrem k jeho vzkříšení. Rád se s Vámi podělím o to, co se mi podařilo nashromáždit, a zvu Vás na přednášku s obrazovou prezentací."

František Radkovský, emeritní biskup plzeňský

Druh článku

Farnost