Setkání konvertitů

Srdečně zveme všechny konvertity na setkání v sobotu 9. března od 9.30 hodin na faru - sál Sinaj (3. patro). Téma Na cestě víry přednese Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze.

Program:

  9.30     přivítání, přestavení

10.00     téma: Na cestě víry

10.50     přestávka

 11.00    pokračování, diskuze, svědectví

12.00     sdílení, rozhovor

12.30     Anděl Páně, oběd  

13.30     adorace a modlitba v kapli

14.00     předpokládaný závěr

Druh článku

Farnost