54. diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

Plakát

Níže přinášíme podrobné informace k setkání. A nejen mladší účastníky zveme ke společnému odjezdu - v pátek 12. dubna v 16.47 hodin z vlakového nádraží západ. Sraz již v 16.35. Kvůli konání diecézního setkání se ten den ruší také společenství mládeže na faře. Společný návrat je plánován na sobotu 13. dubna v 19.10 také na vlakové nádraží západ.

Milí mladí,
jménem našeho otce biskupa Jana Baxanta vás srdečně zveme na 54. diecézní setkání mládeže do Litoměřic, které se uskuteční 12. – 13. dubna u příležitosti světového dne mládeže 2019. Mottem, zvoleným papežem Františkem, je Mariina odpověď na andělova slova při zvěstování: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). Tématem setkání je volba životního povolání a přiblíží nám ho s. Marie-Anna Linhartová. Vzhledem k tématu setkání zvláště zveme také osoby zasvěceného života!

Aktuální informace k setkání
• Pro nocleh budete potřebovat vlastní spacák a karimatku.
• Doporučený účastnický příspěvek na osobu je 200 Kč (bez noclehu) nebo 250 Kč (s noclehem). Preferujeme úhradu předem na bankovní účet č. 2001162000/2010. Jako zprávu příjemci uvádějte své (svá) příjmení.
• Celkové náklady na akci budou větší než přijaté platby od účastníků. Budeme vděčni za jakýkoliv přijatý dar. Jako variabilní symbol prosím uveďte 201954.
• Vlastní miska, lžíce, kelímek – pokud chcete snížit ekologický dopad setkání. Bude k dispozici i plastové nádobí.

Přihláška na 54. DSM

PROGRAM
PÁTEK:
od 16:00 Registrace a ubytování v DDKT (Diec. dům kard. Trochty, Komenského 4)
18:00 MŠE SVATÁ (kaple DDKT)
19:00 Večeře
19:30 Představení účastníků
20:10 Společný odchod na křížovou cestu
20:30 Křížová cesta poslepu (kostel sv. Ludmily)
21:30 – 24:00 Volitelný program (DDKT):
– čajovna v DDKT – nabídka deskových her
– příležitost ke sv. zpovědi, duchovnímu rozhovoru; tichá adorace v kapli
– možnost požádat o přímluvnou modlitbu (sestry Voršilky)
22:00 Noční klid v domě!!! Prosíme o ticho zvláště na chodbách a na pokojích.
24:00 Večerka
SOBOTA:
(5:45 – 7:15 Snídaně pro přípravný tým)
7:30 – 8:30 Nabídka snídaně pro účastníky DSM
8:00 Nabídka ranní modlitby chval (DDKT, učebna C)
Prosíme o vyklizení pokojů na DDKT do 8:40!!!
8:45 Společný odchod do kina Máj
9:00 – 12:00 DOPOLEDNÍ PROGRAM (kino Máj)
– hudba, pozvánky, prezentace fotek z pouti do Říma
9:30 Přivítání účastníků
9:40 Slovo otce biskupa Mons. Jana Baxanta a zahajovací modlitba
10:00 Sestra Marie-Anna Linhartová OSU: Volba životního povolání
– rozhovory ve skupinách podle věku, společné sdílení závěrů ze skupin
11:40 Pozvánky na akce pro mládež; informace k dalšímu programu
12:00 Modlitba Anděl Páně
12:10 – 12:50 Oběd (DDKT)
13:00 – 14:30 ODPOLEDNÍ SKUPINKY (místo konání – viz anotace ke skupinám)
14:30 Otevření katedrály sv. Štěpána
– příležitost ke sv. zpovědi, duchovnímu rozhovoru, tiché adoraci (katedrála)
14:45 Nácvik pro ministranty (katedrála)
15:30 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. V KATEDRÁLE
17:00 předpokládaný závěr setkání
– možnost pomoci s úklidem v DDKT

Informace pro ministranty
Budeme moc rádi, když se zapojíš do služby u oltáře. Přivez si pokud možno vlastní ministrantské oblečení. Nácvik ministrování bude před páteční mší sv. v kapli DDKT v 17:30 a před sobotní mší sv. v 14:45 v katedrále.

Informace pro sportovce
Pokud ses přihlásil na sobotní odpoledne do sportovní skupinky, nezapomeň si vzít vhodnou obuv, která nezanechává šmouhy.

Informace pro výtvarný workshop
Vezměte si krabičku na hotový výrobek.

Anotace ke skupinkám a informace budeme pravidelně aktualizovat.

Setkání mládeže je naším společným dílem. Díky za modlitby a vše, co pro zdar setkání děláte! Moc se na vás těšíme!
Za přípravný tým
P. Jozef Kadlic, Mgr. Petra Přenosilová a P. Jirka Smolek

Příloha

Druh článku

Farnost