Farní ohlášky z neděle 28. 4. 2019

2. neděle velikonoční

*       Setkání rodin se uskuteční dnešní neděli 28. 4. od 15:00 hod. ve studiu Ovečka. Křesťanské rodiny zde vytvářejí společenství vzájemným sdílením, modlitbou a duchovně vedeným programem, který čerpá z apoštolské exhoratace Gaudete et exultate papeže Františka. Srdečně zveme i ty, kteří dosud mezi nás nepřišli. Setkání je důležité nejen pro manžele, ale také pro jejich děti.

*       Během měsíce května se budou konat po mši sv. májové pobožnosti ke cti Panny Marie po každé večerní mši svaté. Promluvy během májových budou vycházet z 8. kapitoly dogmatické konstituce II. vatikánského koncilu Lumen gentium – Světlo národů. Srdečně zveme k účasti a k prohloubení našeho vztahu k Panně Marii.

*       Ve středu 1. 5. oslavíme svátek sv. Josefa dělníka. Mše sv. večer v 18:00 hod. Ranní mše sv. v 8:00 hod. se nekoná. Zároveň proběhne 1. májová pobožnost po mši sv.

*       Ve čtvrtek 2. 5. ve 14.00 hod se bude konat pohřeb bývalé řeholní sestry Věry Faistaverové. Rozloučení bude spojeno se mší svatou.

*       Ve čtvrtek 2. 5. budeme slavit v 18:00 hod mši sv. ze svátku sv. Vojtěcha v kostele sv. Vojtěcha v klášteře u dominikánů. Mše sv. tedy v tuto dobu v našem kostele nebude. Také pravidelná čtvrteční adorace se nekoná. Po skončení mše sv. zvou dominikánky III. řádu na malé občerstvení na faru. Tento večer se též nebudou konat  pravidelné Hovory o víře a přesunují se na další měsíc.

*       Pátek 3. května je prvním pátkem v měsíci. Využijme této příležitosti, protože těm, kteří si konají pobožnost prvních pátků, to znamená, přistoupí k dobré sv. zpovědi a sv. přijímání, jsou přislíbeny mnohé milosti, zejména šťastná hodinka smrti. Tento den také navštěvujeme nemocné a staré lidi ve městě. Pokud víte o někom z našich farníků, který by potřeboval návštěvu kněze, oznamte to, prosím, některému z kněží, nebo jáhnovi.

*       Ve středu 8. května je volný den a svátek Panny Marie prostřednice všech milostí. Proto bude mše svatá večer v 18.00 hod., ráno se nekoná.

*       Setkání lékařů proběhne v pondělí 13. května v 19.00 v sále Jana Pavla II. Srdečně zveme.

*       V pondělí 13. května se také v 16.00 hod. s P. Mirkem začne setkávat skupinka dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání. Prosíme rodiče dětí, aby též přišli na první schůzku. Děkujeme.

Příloha

Druh článku

Farnost