Farní ohlášky z neděle 7. 4. 2019

5. neděle postní

*       Pobožnosti křížové cesty v postní době se v našem kostele konají každý pátek, a to od 17:15 hod. Ve vedení křížové cesty se střídají jednotlivá společenství z naší farnosti. V pátek ji povedou naše rodiny. Srdečně zveme k účasti.

*       Setkání lékařů se uskuteční v pondělí 8. 4. od 19:00 hod, sál Jana Pavla II. Na programu duchovní téma na základě encykliky Benedikta XVI, Deus caritas est, diskuse, modlitba, příležitost k rozhovoru a předání si zkušeností v křesťanském společenství. Srdečně zveme všechny lékaře.

*       V pátek 12. 4. začíná v Litoměřicích Diecézní setkání mládeže před Květnou nedělí, kterého se účastní i naše mládež. Společenství mládeže proto v pátek na faře odpadá. Sraz účastníků v 16:35 hod. na vlakovém nádraží západ, odjezd v 16:47 hod. Zveme i ostatní mladé, kteří se zatím nezúčastňovali setkání!

*       Ve středu 10. 4. proběhne v  atriu Krajské Masarykovy nemocnice ekumenická bohoslužba slova. Zveme k modlitbě za nemocné i za ošetřovatelský personál.

*       Mimořádná mše sv. se uskuteční v sobotu 13. 4. v 18:00 hod. v Žežicích.

*       V sobotu 27. 4. proběhne Národní pochod pro život a rodinu. Začátek pontifikální mše sv. v pražské katedrále v 10.30 hod.

Příloha

Druh článku

Farnost