Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu

Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem pod záštitou primátora Statutárního města Ústí nad Labem, Ing. Petra Nedvědického, zve na Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu.

Sejdeme se tradičně v pátek 19. dubna 2019 ve 14 hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (kostel se šikmou věží), kde si vyslechneme úvodní slovo arciděkana P. Miroslava Šimáčka a pana Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje.

Poté společně vykročíme na Mariánskou skálu. Po cestě bude několik zastavení s krátkým zamyšlením a modlitbou za naše město a jeho obyvatele.

Naše putování zakončíme na místě, kde stávala původní kaple P. Marie. Poslechneme si pozdrav pana Ing. Petra Nedvědického, primátora města Ústí nad Labem a závěrečné požehnání.

Připomínáme, že na pouť navazují Velkopáteční obřady v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem od 17 hodin.

Druh článku

Farnost