Farní ohlášky z neděle 12. 5. 2019

4. neděle velikonoční

*       Setkání lékařů proběhne v pondělí 13. května v 19.00 v sále Jana Pavla II. Srdečně zveme.

*       V pondělí 13. května se také v 16.00 hod. s P. Mirkem začne setkávat skupinka dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání. Prosíme rodiče dětí, aby též přišli na první schůzku. Děkujeme.

*       Setkání seniorů se bude konat ve čtvrtek 16. 5. od 15:00 hoid, na faře, sál Nazaret. Setkání probíhá v křesťanském duchu nad duchovním tématem, doprovázeným diskusí, modlitbou i malým občerstvením. Přislíbena také účast kněze. Zváni jsou všichni, kdo mají chuť přijít a prožít chvíle v rodinné atmosféře.

*       Ve čtvrtek 16. 5., tedy ještě v měsíci květnu, se uskuteční v sále Sinaj od 19:00 hod. další večer z cyklu Hovory o víře. Přijďte mezi nás. Prožijete chvíle ztišení, rozjímání, rozhovoru a modlitby ve společenství bratří a sester.

*       V sobotu 18. 5. proběhne v sále Sinaj setkání a škola varhaníků, a to od 9:30 hod. do 14:00 hod. Srdečně zveme všechny varhaníky k účasti.

*       V neděli 19. 5. se opět uskuteční setkání rodin ve studiu Ovečka. Křesťanské rodiny vytvářejí společenství vzájemným sdílením, modlitbou a duchovně vedeným programem, který čerpá z apoštolské exhortace Gaudete et exultate papeže Františka. Srdečně zveme i ty, kteří dosud mezi nás nepřišli.

Příloha

Druh článku

Farnost