Farní ohlášky z neděle 5. 5. 2019

3. neděle velikonoční

*       Ve středu 8. května je volný den a svátek Panny Marie prostřednice všech milostí. Proto bude mše svatá večer v 18.00 hod., ráno se nekoná.

*       Setkání lékařů proběhne v pondělí 13. května v 19.00 v sále Jana Pavla II. Srdečně zveme.

*       V pondělí 13. května se také v 16.00 hod. s P. Mirkem začne setkávat skupinka dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání. Prosíme rodiče dětí, aby též přišli na první schůzku. Děkujeme.

*       Ve čtvrtek 16. 5., tedy ještě v měsíci květnu, se uskuteční v sále Sinaj od 19:00 hod. další večer z cyklu Hovory o víře. Přijďte mezi nás. Prožijete chvíle ztišení, rozjímání, rozhovoru a modlitby ve společenství bratří a sester.

*       V sobotu 18. 5. proběhne v sále Sinaj setkání a škola varhaníků, a to od 9:30 hod. do 14:00 hod. Srdečně zveme všechny varhaníky k účasti.

Příloha

Druh článku

Farnost