Farní ohlášky z neděle 16. 6. 2019

Slavnost Nejsvětější Trojice

*       Příprava dětí na první svaté přijímání proběhne v pondělí 17. 6. od 14:30 hod. na faře v sále Sinaj, III. patro. Přípravu vede  P. Mirek Šimáček.

*       Setkání rodin s dětmi proběhne tentokrát na faře ve Skoroticích proběhne tuto neděli od 15:00 hod. Dokončujeme úvahy nad dokumentem „Radujte se a jásejte“ papeže Františka. Srdečně zveme.

*       Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 20. 6.  od 15:00 hod. na faře, sál Nazaret. Na programu duchovní téma, diskuse, společná modlitba, občerstvení. Někdy přijde mez nás i někdo z kněží. Srdečně zveme všechny naše seniory k účasti.

*       První svaté přijímání dětí z naší farnosti se bude konat v neděli 23. 6. v 10:30 hod.

*       Kněžské svěcení jáhna Václava Nováka se uskuteční 29. června od 10:00 hod. v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Společný autobus bude odjíždět v 8:00 hod. od podloubí, proti zastávce divadlo. Poplatek za jízdné v autobuse, zájemci, zapisujte se do formuláře na stolku za lavicemi.

Příloha

Druh článku

Farnost