Farní ohlášky z neděle 2. 6. 2019

Slavnost Seslání Ducha svatého

*       Příprava dětí na první svaté přijímání proběhne v pondělí

10. 6. od 14:30 hod. na faře v sále Sinaj, III. patro. Přípravu vede

 P. Mirek Šimáček.

*       Kněžské svěcení jáhna Václava Nováka se uskuteční 29. června od 10:00 hod. v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Společný autobus bude odjíždět v 8:00 hod. od podloubí proti zastávce divadlo. Poplatek za jízdné v autobuse, zájemci, zapisujte se do formuláře na stolku za lavicemi.

*       První svaté přijímání dětí z naší farnosti se bude konat v neděli 23. 6. v 10:30 hod.

Druh článku

Farnost