Farní ohlášky z neděle 2. 6. 2019

7. neděle velikonoční

*       Ekumenická bohoslužba na závěr akademického roku se uskuteční ve středu 5. 6. v univerzitní kapli UJEPu od 14.30 hod. Zváni jsou akademičtí pracovníci a studenti i všichni ostatní, kteří by měli zájem se zúčastnit.

*       Další z večerů cyklu Hovory o víře se bude konat ve čtvrtek 6. 6. na faře, sál Sinaj, od 19:00 hod. Rozjímání nad tématem, rozhovor a modlitba v křesťanském společenství. Všichni jsou srdečně zváni.

*       Příprava dětí na první svaté přijímání proběhne v pondělí 3. 6. od 14:30 hod. na faře v sále Sinaj, III. patro. Přípravu vede  P. Mirek Šimáček.

*       Duchovní obnova dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání, se uskuteční o víkendu 7. – 9. 6. v salesiánském středisku v Teplicích. Přihlášky u katechetky Věrky Gajdůškové.

 

*       Setkání lékařů proběhne v pondělí 10. 6. od 19:00 hod. v sále Jana Pavla II. na faře. Srdečně zveme.

Druh článku

Farnost